سردرد میگرنی را چگونه درمان کنیم؟


سردرد میگرنی را چگونه درمان کنیم؟

سردرد میگرنی را چگونه درمان کنیم؟

سردرد میگرنی

گرچه هنوز علت اصلی میگرن شناخته نشده لیکن آن را به یک پدیده عروقی نسبت می دهند. دهنده) یا سایر اقسام توهمات حس فرا رسیدن سردرد میگرنی را اعلام می دارند.از این رو بیشتر بیماران خود می فهمند که سردردشان فراخواهد رسید و آماده پذیرایی این مهمان دردناک خواهند شد این علائم معمولاً پیش درآمد شروع درد است. یکی از نظریات دانشمندان درباره میگرن این است که:هیجانات و فشارهای روحی طویل المدت از طریق رفلکس باعث انقباض بعضی از سرخرگ های سر از جمله آنهایی که به مغز خون می دهند، می گردد. این انقباضات باعث کم شدن خون قسمتی از مغز شده که این کم خونی را معرف عامل خبر دهنده یا علائم پیش رس سردرد میدانند. این کم خونی کم کم شدیدتر شده باعث تغییراتی در دیواره رگ ها می گردد، این تغییرات موجب شل شدن دیواره عروقی خون شده، این عروق حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت تونوس (سفتی) خود را از دست می دهند. فشار موجود در این رگ ها موجب گشادی آنها شده ضرباتی شدید به صورت کلنگ زدن یا ضربه زدن برای بیمار به وجود می آورد و به نظر می رسد، گسترش بیش از حد جدار عروق باعث پیدایش میگرن باشد. اثرات ثانوی کم خونی نیز خود عامل دیگری در تشدید سردرد است. اگر سندرم میگرن در مراحل اولیه و پیشرس به وسیله ترکیبات تارترات ارگوتامین (سد) شود، سردرد شدیدی به وجود نمی آید. این ترکیبات می توانند از ایسکمی یا کم خونی اولیه عروق جلوگیری کرده مانع به وجود آمدن سردرد شوند. مکانیسم بروز حمله میگرنی را می توان بدین طریق شرح داد که طی سه مرحله این درد به وجود می آید. ۱- مرحله احتباس آب و نمک در بدن که این بیشتر در نزد زنان بلندقدی که مبتلا به حالت عصبانی و زودرنجی و تحریک پذیری هستند دیده می شود، در روزهای اول قاعدگی که الد سترون خون و ادرار زیاد می شوند، این سردرد شدت می یابد.۲ - مرحله انقباض و سوم مرحله انبساط عروق است که در این مرحله اطراف عروق مایعات پولی پپتیدی شبیه به برادی کینین یافت می شود که علت پیدایش آن معلوم نیست، شاید آشفتگی سوخت و ساز سروتونین در ایجاد میگرن مؤثر باشد که داروهای ضد سروتونین بر روی آن مؤثر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد