سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟


سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟

سردرد و میگرن چگونه به وجود می آید؟

اگر سردرد از ماده سرد است باید روغن بابونه همراه با روغن مورد یا روغنی که در آن سرو گداخته شده یا مرهمی که از برگ سرو، آب سرد یا آب گز درست شده به کار ببری. مالیدن سرکه و روغن گل در مراحل اولیه سردرد مؤثر است.در سردرد خلط سرد پاشیدنی هائی مانند شکوفه گور گیاه، بابونه و نعناع و بعد دانه صنوبر و مصطکی مفید است.  بوئیدن مشک و عنبر آمیز با کافور و اگر الوا را با اینها بیامیزید خوب است.

سردرد فراگیر تمام سر 

اگر سردرد در نخستین مرحله است و تشخیص دادی که سبب مواد گرم است.آب پز خیار چنبر داروئی با روغن بادام شیرین چندین روز پیاپی بخوران. و اگر بوسیله مومیا و روغن بنفشه به عطسه آید فایده بیند.
  •  میگرن: اگر سردرد نیمه ای سرد است الوا (صبر زرد) را در آب كاسنی خیس میکنی و از دو تا شش او قیه به خورد بیمار می دهی خوب است. .
  • خون گیری از پیشانی و رگ بینی بسیار مفید است 
  •  اگر سردرد نوبتی است قبل از نوبت سردرد تنقیه بدن شود(پاک سازی) و بعد از تنقیه، مزاج تغییر یابد پس اگر ماده گرم است هر دو گیجگاه را با مخدرات بمال مخدرات از قبیل افیون، پوست بیخ مهرگیاه، زاج بلوری، بنگ، کافور و جای درد را بوسیله دارو و سردرد گردان مرکب برطرف دردناک بمالی شاید خارج از فایده نباشد.
  •  زعفران همه که بر پیشانی بیمار مالند خوب است
  •  سداب و نعناع و نان و روغن گل را ضماد کنی و بر پیشانی بیمار گذاری مفید است.
  •  یک مقدار میوه غار (برگ بو) یک مقدار سداب نیم مقدار خردل در آب مخلوط کن و ضماد بگذار مفید است.
  •  اگر ماده بسیار سرد است. باید پیشانی را با ضماد گیاه شیر سگ (فرفیون) و خردل و عاقرقر حا وهمانند آنها ببندی. (فرفیون تاول زا است) .
 اگر درد همراه تپش بسیار شدت یافت و نیاز به مخدر داشتی، شریانی را که نزدیک جای درد است با افیون و انزروت و گیرنده ها بمال و چوبی یا قطعه سربی را بر پیشانی بگذار و بند تا تپش تند را که مایه افزایش درد می شود بازدارد. 

سردرد نیمه ای گرم یا سرد

بیخ سیماهنگ و خارا گوش را در آب و روغن زیتون بجوشانی از هم میپاشند. آنگاه طرف درد را با آب و روغن زیتون تا گرمند بمال و ته نشین را بر پیشانی بگذار بهترین ضماد، ضماد خردل است.اگر درد بسیار دوام یافت. صمغ سداب کوهی و پوست بیخ کبر و پیاز دشتی و فرفیون خردکن و بسای و بپز و در شراب ریحانی بریز تا معجون شود و بر پیشانی گذار بهترین علاجاست. بی فایده نیست که بیمار در نخستین مراحل درد به گرمابه برود و سر را بر بخار آب گرم گذارد و بعداً به وسیله روغن پسته عطسه کند که فوراً درد به سوی شانه هایش پایین میآید.
  •  ۶۰ گرم کاهو را در یک لیتر آب وارد کرده و با حرارت ملایم به مدت یک ساعت بپزند سپس به تدریج آن را بنوشند مایع بدست آمده خواب آور ملایم است و کار کبد را نیز سبک کرده و دفع صفرا را تحریک می کند. 
  •  جوزبو آخلسه آوراست (از تیره مورد)در آرام کردن اعصاب و میگرن مؤثر است با توهمات خاص همراه است. 
  •  ضماد بومادران دردرمان انواع سردرد وسرسام به کاربرده شده است و خمیر بادام تلخ به صورت ضماد مفید است.
 دم کرده ۲۰ تا ۳۰ گرم بابونه در یک لیتر آب و مصرف بعد هر غذا ۲فنجان در سردرد هائی که با گریپ همراه است مؤثر است. ادامه این مطلب را می توانید در قسمت سوم مشاهده کنید  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد