سرد مزاجی در زنان قسمت پنجم 


سرد مزاجی در زنان قسمت پنجم 
بعلاوه طولانی کردن معاشقه پس از مقاربت ، در صورتی که برای سیراب کردن زن و رضایت جنسی اوباشد، نه تنها اشکال ندارد بلکه ضروری است . مقاربت عجولانه و با انزال سریع امری نکوهیده است . تمایل روحی در زن وجود دارد اما تا تحریک بدنی صورت نپذیرد در عمل رغبتی از خود نشان نمی دهد و وظیفه شوهر است که وی را در این حال کمک کند و میل جنسی را در نهادش بیدار سازد. در حقیقت نشان ندادن تمایل نه بدان سبب است که زن اشتیاقی به روابط همسری ندارد بلکه به اقتضای طبیعت خویش (عفت ) که ودیعه الهی است ، علاقه خود را بدین عمل اظهار نمی دارد. مرحله آمیزش مانند کوهی است که مرد چون دارای قدرت بیشتری است زود به قله کوه می رسد.(یعنی مرد زودتر آماده آمیزش می شود.) در حالی که زن هنوز به اواسط کوه نرسیده است (زیرا زن دیرتر آماده می شود). همچنین در پایین آمدن ، مرد یکدفعه پایین می آید و زن پله پله ، و این وظیفه مرد است که دست همسر خود را بگیرد تا با هم بالا و پایین روند و از غریزه جنسی یکدیگربرخوردار شوند . یک کارشناس امور جنسی می نویسد: بر خلاف مردها که نقاط قابل تحریک جنسی آنها در قسمتهای بخصوص ، محدود می باشد، در زنهااین نقاط منتشر و وسیع است . در تحت شرایط روحی مخصوص ، لمس هر ناحیه از بدن ممکن است به وجد آورنده تحریک جنسی شود … تحریک این نواحی سبب ظهور و بروز میل جنسی شدیدی خواهد شد. در اوایل ازدواج زنها معمولا نسبت به تحریک عمومی بدن بیشتر حساس هستند تا به تحریک مستقیم دستگاه تناسلی ، ولی پس از اینکه خجلت و کمرویی طبیعی زن بتدریج زایل گردیدآن وقت است که تحریک مستقیم برای او لذتبخش تر خواهد بود… ولی باید دقت کرد که این گونه تماسها خیلی به آرامی و با مهارت انجام گیرد. اینکه بسیاری از مردان در انجام اعمال زناشویی ازهمسر خود اظهار نارضایتی می کنند گاهی بدین علت است که آنها معمولا برقراری روابط زناشویی رابه تندی آغاز می نمایند. در حالی که به طور معمول تحریک های یکباره سبب مقاومت و نارضایتی دربانوان می شود و آنهارااز همراهی و لذت خواهی دور می سازد. بهترین روش آن است که انجام روابط بسیار آرام و تدریجی آغاز گردد. آنگاه که مرد تصمیم قطعی خود به برقراری روابط زناشویی را از همان آغاز با همسرش در میان گذارد، کمترین بی میلی در زن به مقاومت عجیبی تبدیل می شود که بسانی به انعطاف نمی انجامد. در حالی که اگر این تصمیم اظهار نشود و با مهارت و دلجویی ، کار دنبال گرددنتیجه مطلوب تر عاید می شود . درمان: در نوع اولیه: آشنایی بیمار در مورد ساختمان و وظایف بدن خود و نیز کاهش هیجانات، صبر و شکیبایی ضروری می باشد و همچنین چندین جلسه مشاوره و دادن آگاهیهای لازم به بیمار لازم است. در نوع ثانویه: آموزشهای لازم به یمار و همسر وی داده می شود. در نوع اکتسابی: اگر علت بیماری آسیب به عضوی باشد، آن عضو درمان شده و اگر علت دارویی دارد با مشورت پزشک معالج تغییر دارو داده شود.ادامه سرد مزاجی در زنان قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد