سرطانتان را کنترل کنید/ قسمت دوم


سرطانتان را کنترل کنید/ قسمت دوم
ما اغلب محدودیت هایی برای بدنمان برقرار کرده و آن را به حالت ضعف و بیماری میکشانیم. شما توانایی کار دوشی به دوش با پزشک انتخابی خود، چه پزشک معمولی یا درمانگر پزشک جایگزین، برای یافتن بهترین روش درمان را دارید، و میتوانید جسم و روحتان را به سوی سلامت و بهبود هدایت کنید. به عهده گرفتن بخشی از فرایند درمانی، تجربه ای زیبا و ارضا کننده است.اگر نگران اعتماد به دیگران در مورد بیماری تان هستید، یاد بگیرید نخست به خود اعتماد کنید. از غریزه خود کمک بگیرید و بگذارید شما را در راه راست هدایت کند. همه راه ها، همه بحث ها، و همه راهنماییها گوشی کنید، اطلاعات علمی دربارهٔ بیماری تان کسب کنید، و از خود بپرسید پزشک یا درمانگری که با شما کار میکند توانایی درمان بیماری را آن طور که میخواهید دارد یا نه.دیگر بیشتر از این تأکید نمی کنم که مسلح شدن به دانش کافی چقدر اهمیت دارد. هر چیز درباره بیماری و گزینه های درمانی در دسترسی را بررسی کنید. اگر مجهز به اطلاعات درست باشید، اعتماد به نفس و نیروی درونی خود را بدون احساس نومیدی حفظ خواهید کرد. مطمئن شوید که همه خبرهای خوب در مورد سرطانتان را درک کرده اید و از روش درمانی انتخابی تان راضی هستید. به این ترتیب، در تمام مدت مثبت اندیشی و خوش بین خواهید بود.بر عهده داشتن کنترل، حتی در کمترین مقدار، ما را قادر میسازدیاد بگیریم چگونه سایر جنبه های زندگی مان را هم اداره کنیم. اغلب وقتی بیمار می شویم، دچار ناامیدی و احساسی بیهودگی می گردیم. نیاز داریم در اجرای فرایند بهبود خود شریک شویم تا در زندگی احساس مفید بودن کنیم. همچنین ما اغلب این نیرو را هدر داده و خود را از احساس غرور از موفقیت، دستیابی و مهارت در بهبود خود محروم میکنیم.ابتلا به سرطان نقطه عطفی در زندگی است. این فرصتی برای تغییر زندگی به راهی مثبت، برای رهایی از ناراحتی ها، ضربه ها و آزردگی هاست. شما را قادر میسازد تا مسئولیت زندگی را خود به عهده گرفته و بر پشت آن سوار شوید. زندگی یک ماجراجویی متهورانه است و فرصت هایی برای تغییر و رشد به ما میدهد.ما اغلب به طور تصادفی به یکی از این فرصتها دست پیدا میکنیم. با بر عهده گرفتن یک نقش فعال، هر چند کوچک، در برنامه درمانی، درهای سلامت، شادی و رضایت خاطر را بر روی خود می گشایید. چه تجربه زیبا و دگرگون کننده ای! این فرصت را چنگ زده و با شرکت در فرایند درمان، معجزه و جادوی زندگی را مشاهده کنید.سرطانتان را کنترل کنید/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد