سرطان ریه ناشی از چیست؟!


سرطان ریه ناشی از چیست؟!

سرطان ریه ناشی از چیست؟!

آیاسرطان ریه ناشی ازکم خوردن سبزی هاو میوه هاو خوراکهای گیاهی است؟

قابل توجه معتادان به دخانیات در حال حاضر و معتادان سابق شواهد علمی نشان می دهد اگر شما در حال حاضر به سیگار کشیدن معتاد هستید و یا از معتادان به دخانیات سابق و یا در محل در اطراف سیگار کش هازندگی می کنید و یا به هر دلیلی فکر می کنید که آمادگی جسمی برای سرطان ریه دارید، سعی کنید که هر روز از میوهها و سبزیها بخصوص از هویج و کلم بروکلی و سایر سبزیهای برنگ سبز یا نارنجی استفاده کنید. طبق توصیه محققان اگر در هر روز حتی یا هویج اضافی و یایای پیمانه از سبزیهای برنگ سبز تیره و یا نارنجی بیشتر، و یایای میوه اضافی و یایای لیوان آب میوه اضافه بر معمول خورده شود، برای جلوگیری از سرطان ریه اثر محسوس دارد. و اگر مبتلا شده باشید در کاهش سرعت پیشرفت آن و طولانی کردن مدت زنده ماندن شخصی مبتلا اثر مفید دارد. دریای گزارش که شامل نتایج تحقیقات وسیعی است که در این مورد انجام شده، دکتر گلادیس بلولی از مؤسسه ملی سرطان امریکا که در حال حاضر دردانشگاه کالیفرنیا در برکلی کار می کند، اشاره می کند که در ۳۰ طرح از ۳۲ طرح تحقیقاتی که در مورد اثر رژیم غذائی در سرطان ریه انجام شده آمده است که میوهها و سبزیها عامل قوی بر ضدسرطان ریه اند. دکتر بایرس اپیدمیولوژیست در مرکز کنترل و پیش گیری بیماریها میگوید، پیشگیری تمام سرطانها بخصوص سرطانهای در ارتباط با کشیدن سیگار، نظیر سرطان ریه شدیداً به رژیم غذائی وابسته هستند. تحقیقات متعددی در تمام مناطق جهان نشان میدهد افرادی که از نظر میوه ها و سبزیها کمبود دارند یعنی خیلی کم مصرف می کنند، شدیداً در معرض خطر مبتلا شدن به سرطانهای ناشی از اعتیاد به دخانیات هستند، او معتقد است، توتون که یای عامل محرل سرطان است، در اشخاصی که دارای رژیم غذائی ضعیفی از نظر میوه ها و سبزی هاهستند اثرش بیشتر و مخرب تر است. تحقیقات جدید نشان می دهد که سرطان ریه نه تنها ناشی از دود سیگار و آلودگی شدید هوا در قرن بیستم است بلکه داشتن رژیم غذائی فاقد میوه ها و سبزیهای کافی نیز سهم قابل ملاحظهای در این ماجرا دارد. دکتر جان پوتر" اپیدمیولوژیست در دانشگاه مینسوتا میگوید، میوهها و سبزیها مواد مغذی اصلی و مهمی برای مبارزه با سرطان بخصوصسرطان ریه هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد