سرطان و ورزش در زنان


سرطان و ورزش در زنان

سرطان و ورزش در زنان

 سرطان را میتوان به عنوان رشد غیر قابل کنترل سلول های غیر عادی، تعریف کرد. سرطان بیماری است که می تواند از یک عضو شروع شود و به دیگر اعضای بدن توسعه یابد. این بیماری یکی از علل اصلی مرگ ومیر در سراسر جهان است که متأسفانه رو به افزایش می باشد. آثار فعالیت بدنی بر سرطان را میتوان به پیشگیری، جلوگیری از پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی به عنوان درمان جانبی مورد توجه قرار داد.  به طور کلی آثار فعالیت بدنی منظم و با شدت متوسط بر پیشگیری از وقوع سرطان انکار ناپذیر است. گفته میشود تمرینات معتدل و همیشگی کارکرد دستگاه ایمنی را بهبود میبخشد و می تواند در مقابل شروع سرطان نقش ارزنده ای را ایفا کند. از طرفی آثار ورزش بر جلوگیری از توسعه بیماری هنوز به خوبی روشن و واضح نیست و نمیتوان به راحتی در باره آثار آن گفتگو کرد. اما استفاده از ورزش به عنوان یکی از روش های درمانی به همراه دیگر روش ها در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان نیز به خوبی آشکار شده است.  رعایت اصول تمرین با این بیماران و اجتناب از خستگی شدید هنگام تمرین، از نکات مهم به شمار میآید. البته ارتباط فعالیت بدنی با برخی سرطانها حتمی است؛ اما در مورد گروهی دیگر از سرطان ها  اثار  مستقیم ورزش به اثبات نرسیده است. اشاره به این نکته نیز لازم است که، فعالیت های شدید و طولانی مدت با تغذیه و استراحتی نامناسب، چه بسا یکی از عوامل خطر برای ایجاد این بیماری به حساب آید. بنابر این نقش اعتدال و تداوم در تمرینات نباید هرگز فراموش شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد