سرطان پروستات نسخه دوم


سرطان پروستات نسخه دوم

سرطان پروستات

ورزش: مطالعات انجام شده بر روی ۱۷۷۱۹ نفر در دانشگاه هاروارد نشان می دهد احتمال ابتلا به سرطان پروستات در افرادی که در هفته حدود 4۰۰۰ کالری یا بیشتر مصرف می کنند ۶۷ تا ۸۸ درصد کمتر از افرادی است که انرژی مصرفی انان در هفته کمتر از ۱۰۰۰ کالری است. البته سوزاندن ۶۰۰۰ کالری نیاز به یک ساعت ورزشی در روز دارد و شاید تغذیهٔ بهتر و صرف چربی کمتر در ورزشکارا ن دلیل آن باشد

پیشرفت ناچیز در درمان بیماری

رعایت مطالب بالا در پیشگیری از ابتلا موثر است ولی فرد را در مقابل بیماری محافظت نمی کند. دکتر شر معتقد است پیشگیری قطعی وجود ندارد ولی در صورت تشخیص به موقع بیماری (قبل از سرایت بیماری به خارج از غدهٔ پروستات) امید بهبودی و درمان کامل وجود دارد جامعهٔ سرطان آمریکا توصیه می کند که غدهٔ پروستات مردان بالای ۵۰ سال به .دو شیوه در سال مورد بررسی قرار گیرد از دستکش جهت تشخیص تغییرات اندام مذکور صورت می گیرد. شیوهٔ دوم انجام آزمایش خون جهت تعیین پادتن مخصوص پروستات ( پروتئین تولید شده توسط پروستات) است که در صورت بروز مشکل، میزان آن  افزایش یابد. افرادی که سابقهٔ بیماری دارند و سیاه پوستان آمریکا لازم است از سن ۶۰ سالگی به بعد آزمایش را انجام دهند.درمان بیماری : درمان های موجود برای افراد به شرح زیر استجراحی : در صورت تشخیص زود هنگام (قبل از سرایت بیماری به سایر بخش های بدن)با خارج کردن کامل غدهٔ پروستات خطر رفع می شود. در موارد نادر افراد پس از جراحی احتمال دارد به ناتوانی جنسی یا عدم کنترل ادرار مبتلا شوند.پرتو درمانی : موفقیت پرتو درمانی بعد از ۱۰ سال برابر با جراحی است. گرچه بعضی از مدارک نشان می دهد بعد از ۱۵ سال پرتو درمانی مفید خواهد بود. شیوهٔ فوق برای افراد مسن تر توصیه می شود که احتمالا دچار عوارض بعداز جراحی می شوند.هورمون درمانی : این شیوه برای بیمارانی تجویز می شود که در انان بیماری فراتر از غدهٔ پروستات پیشرفت کرده است. این درمان از طریق مصرف داروهایی که تولید هورمون های مردانه را متوقف یا خارج کردن بیضه ها ( تولید کننده.هورمون های مذکور) انجام می شودمیزان شیوع : آمار نشان می دهد که از هر ۱۰ مرد حداقل یک نفر در .معرض ابتلا قرار داردعوامل موثر : عبارت است سن، سابقه بیماری در خانواده، نژاد سیاه آمریکایی و مصرف غذاهای پر چرب.جنسیت : بیماری خاص مردان است.مراجعه : در صورت نیاز به متخصصین دستگاه تناسلی و ادرار( اورولوژيست ) مراجعه شود. جهت درمان قبل از هرگونه اقدام به چند پزشک مراجعه شود زیرا .نظر پزشکان در این زمینه متفاوت است.از سرطان پروستات چه میدانید؟!نسخه اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد