سرطان پستان, شایعترین نوع بدخیمی در زنان سنین 40تا 45 سال


سرطان پستان, شایعترین نوع بدخیمی در زنان سنین 40تا 45 سال

سرطان پستان, شایعترین نوع بدخیمی در زنان سنین 40تا 45 سال

 اکثر برآمدگی ها و دانه هایی که در بافت و زیر پوست پستان خانمها لمس می شود بی خطر و غیرسرطانی است. ولی با وجود این مراجعه به پزشک و انجام بررسی های لازم در تماممواردی که یک زن تغییری در وضعیت لمس پستان خود احساس می کند، ضروری است چرا که تشخیص به موقع و زود هنگام موارد سرطان پستان، باعث افزایش احتمال درمان قطعی آن می شود.  امروزه این سرطان به خصوص در زنان سنین ۴۰ تا ۴۵ سال شایعترین نوع بدخیمی است. انچه خانم ها باید به عنوان علائم هشدار دهنده این سرطان به ان توجه داشته باشند عبارتند از:  ۱- ظهور هر نوع برآمدگی و توده غیرمعمول در هر یک از پستانها ۲- هرگونه تغییر در نوک پستان که ممکن است به صورت جابه جایی یا فرورفتگی آن باشد۳-چروکیدگی و در هم کشیده شدن پوست پستان ۴ - ترشحات خونی از پستان. البته در بسیاری از زنان ممکن است علیرغم وجود یک یا چند علامت از موارد مذکور توده مورد نظر از نوع بافت سرطانی نباشد. از روشهای تشخیصی که میتواند وجود سرطان پستان را در مراحل اولیه و زمانی که توده ای قابل لمس نیست نشان دهد، عکسبرداری از پستان (ماموگرافی) است. امروزه برای زنانی که در معرض خطر قرار دارند و به خصوص بعد از ۵۰ سالگی، انجام ماموگرافی سالی یکبار توصیه م یشود.روش درمانی برحسب نوع و وسعت ضایعه تفاوت دارد ولی اغلب انجام عمل جراحی برای برداشتن تمام یا قسمتی از پستان درگیر و نیز پرتودرمانی در درمان بیماران بکار می رود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد