سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟


سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟

سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟

چاقی نه تنها موجب بروز دیابت و افزایش کلسترول می شود بلکه با بعضی از سرطان ها از جمله تومورهای وابسته به هورمون (مثل سرطان پروستات، پستان و تخمدان) ارتباط دارد. گزارش شده است که احتمال بروز سرطان پروستات در کشاورزان، افرادی که با کادمیوم فلزی در ساخت باتری جوشکاری یا آبکاری فلزات سروکار دارند افزایش مییابد. البته اثبات این موضوع به بررسی بیشتری نیاز دارد. انجام وازکتومی، وجود بزرگی خوش خیم پروستات، یا بیماری های مقاربتی، بنابر بعضی پژوهش های به عمل آمده با  ایجاد سرطان پروستات مرتبط بوده اند ولی در برخی مطالعات دیگر این موضوع به اثبات نرسیده است. مبتلا بودن پدر یا برادر هر فرد به سرطان پروستات، احتمال ابتلای او را به این بیماری ۲ برابر میکند. این خطر حتی در مردانی که چندین نفر از بستگان آنها (به ویژه در سنین جوانی) مبتلا به سرطان پروستات باشند باز هم افزایش مییابد.

 درمان سرطان پروستات

روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از:۱. درمان انتظاریدر این روش، سرطان پروستات بیمار به دقت مورد کنترل و پایش قرار میگیرد و در واقع برای درمان بیمار از سیاست «مشاهده و انتظار» استفاده میشود. این روش در مواردی به کار میرود که سرطان پروستات در مراحل بسیار اولیهقرار دارد، به ویژه هنگامی که سن بیمار بالاتر و تومور پروستات وی کوچک است و انتظار میرود رشد بسیار آهسته ای داشته باشد، محدود به یک منطقه از پروستات باشد و نشانه یا مشکلات طبی ایجاد نکرده باشد.۲. جراحیبعضی از گزینه های جراحی در سرطان پروستات عبارتند از:پروستا تکتومی رادیکال نوعی جراحی باز است که در آن تمام پروستات و مقداری از بافت اطراف آن برداشته میشود. در این نوع جراحی، برشی در ناحیه شکم یا بیضه داده میشود.برداشتن پروستات از طریق پیشابراه (transurethral resection of theprostate) TURP , , احاطه کرده است با استفاده از ابزار کوچکی که از طریق پیشابراه در داخلی پروستات قرار میگیرد برداشته میشود. این روش به ایجاد برش نیاز ندارد.سرماجراحی (کرایوسرجری؛ cryoSurgery): در این روش از منجمد کردن سلول های سرطانی به وسیله ابزاری فلزی و کوچک که در داخل تومور قرار میگیرداستفاده میشود.عوارض درازمدت و جدی جراحی پروستات نسبت به گذشته کاهش یافته اند زیرا امروزه از روش های جدید پیشرفته تری استفاده می شود.روش های جدیدی که در آنها اعصاب ناحیه صدمه نمی بینند موجب شده اند تا آسیب دایمی اعصاب کنترل کننده نعوظ روی ندهد و مدخل مثانه دچار صدمه نشود. با این حال هنوز هم عوارض جانبی جراحی سرطان پروستات ممکن استایجاد شوند. بی اختیاری ادرار ممکن است موجب نشت یا دفع قطره قطره ادرار (به ویژه پس از جراحی) شود. در بسیاری از بیماران چند هفته یا چند ماه پس از جراحی، کنترل طبیعی باز میگردد هر چند که در تعدادی دیگر، بی اختیاری به صورت دایمی باقی خواهد ماند. ناتوانی جنسی به شکل عدم نعوظ آلت در اکثر موارد به مدت یک ماه یا بیشتر پس از جراحی پروستات وجود دارد و سپس در حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد، نعوظ به اندازه کافی برای مقاربت بازمیگردد (البته بدون انزال مایع منی، زیرا برداشتن پروستات موجب حذف این مرحله می شود). برای مردانی که پس از جراحی پروستات دچار ناتوانی جنسی کامل می شوند چندین راه وجود دارد که به وسیله پزشک معالج انتخاب می شود.ادامه سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید قسمت سوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد