سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟


سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟

سرطان پـروستات چگونه به وجود می آید؟

 رادیوتراپیدر پرتو درمانی (رادیوتراپی) از پرتوهای پرانرژی برای کشتن یا کوچک کردن سلول های سرطانی و توانایی تقسیم شدن آنها استفاده می شود. معمولاً از پرتودرمانی برای درمان مواردی از سرطان پروستات که هنوز محدود به غده پروستات است یا فقط به بافت های نزدیک منتشر شده استفاده می شود. در صورت پیشرفته بودن بیماری، ممکن است از پرتودرمانی برای کاهش اندازه تومور و تسکین نشانه های بیماری استفاده شود. معمولاً از دو نوع رادیوتراپی استفاده میشود:رادیوتراپی خارجی در این نوع رادیو تراپی، مقادیر زیاد پرتو به طور مستقیم به سلول های سرطانی تابانده می شوند. دستگاه به وسیله رادیوتراپیست کنترل میشود. از آنجا که از پرتوها برای کشتن سلول های سرطانی استفاده میشود محافظ های مخصوص برای محافظت از بافت های اطراف منطقه تحت درمان به کار می روند. پرتو درمانی بدون درد است و معمولاً فقط چند دقیقه طول میکشد و به مدت چند هفته، روزی یک بار انجام می شود.رادیوتراپی داخلی (ایمپلنت درمانی) در این نوع رادیوتراپی، دانه های رادیواکتیو کوچک (که هر یک به اندازه یک دانه برنج هستند) به طور مستقیم در داخل تومور سرطانی پروستات کاشته می شوند. این کار ممکن است به صورت موقت یا دایمی انجام شود. دانه های رادیواکتیو، مقادیر کمی از پرتو را برای مدت چند هفته یا چند ماه ساطع می کنند.درمان هورمونی هورمون مردانه تستوسترون که قسمت عمده آن در بیضه به وجود می آید موجب رشد سلول های سرطانی پروستات می شود. کاهش مقدار این هورمون میتواند موجب کوچک شدن و کم شدن فعالیت سرطان پروستات شود. هدف از هورمون درمانی، پایین آوردن سطح هورمون های مردانه به ویژه تستوسترون در بدن است. هورمون درمانی موجب علاج سرطان نمی شود و اغلب در افرادی به کار میرود که سرطان آنها انتشار یافته یا پس از درمان، عود کرده است. اکثر مطالعات نشان داده اند که چنانچه درمان هورمونی به طور زودرس شروع شود بهتر اثر می کند. هورمون درمانی با چند روش انجام میشود که عبارتند از: برداشتن بیضه ها به وسیله عمل جراحی (ارکیکتومی: orchiectomy) با این کار از ترشح هورمون مردانه که موجب تحریک رشد سرطان پروستات می شود جلوگیری به عمل می آید. داروهای همسان (آنالوگ)LHRH (هورمون آزاده کننده هورمون لوتئینیزه کننده) این داروها مقدار تستوسترون تولید شده در بدن را از طریق تداخل با سیگنال های شیمیایی طبیعی ارسال شده از غده هیپوفیز به بیضه ها کاهش میدهند.داروهای ضد آندروژن این داروها توانایی بدن برای ایجاد تستوسترون را مهار می کنند زیرا حتی پس از برداشتن بیضه ها یا درمان با داروهای همسان (آنالوگ)LHRH، هنوز مقدار کمی تستوسترون در بدن تولید می شود. داروهای هورمونی ممکن است برای مدتی در خلال درمان مورد استفاده قرار بگیرند.شیمی درمانی شیمی درمانی عبارت است از استفاده از داروهایی که سلول های سرطانی را درمان می کنند. درمان اختصاصی سرطان پروستات به وسله پزشک و بر اساس موارد زیر تعیین می شود: سن، وضعیت کلی سلامتی و سابقه پزشکی بیمار،مرحله سرطانتحمل بیمار نسبت به داروها و روش های خاصانتظارات درباره سیر بیماریاولویت مورد نظر بیمار غالبا شیمی درمانی، درمان اولیه سرطان پروستات نیست ولی می توان از آن در مواردی که سرطان پروستات به خارج از غده انتشار یافته است، یا همراه با سایر درمان ها استفاده کرد. براساس نظریه انجمن سرطان آمریکا، شیمی درمانی در سرطان زودرس پروستات بی تأثیر است و اگر چه ممکن است رشد تومور را آهسته کند و درد را کاهش دهدبرای درمان پیشرفته پروستات نیز از موفقیت محدودی برخوردار است. چگونگی شیمی درمانی و مدت آن به وسیله پزشک متخصص سرطان (انکولوژیست) مشخص می شود. شیمی درمانی ممکن است به صورت تزریق وریدی یا با استفاده از قرص انجام شود و معمولا در آن از ترکیبی از چند دارو استفاده می شود. شیمی درمانی معمولا به صورت دورها انجام می شود یعنی بیمار یک مدت تحت درمان قرار میگیرد وسپس مدتی از دارو استفاده نمی کند و دوباره مصرف دارو را آغاز می نماید. شیمی درمانی ممکن است در منزل، بیمارستان، مطب پزشک و یا کلینیک انجام شود. ممکن است بستری نمودن بیمار در بیمارستان به منظور پایش درمان و کنترل عوارض شیمی درمانی ضرورت یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد