سرطان چگونه به وجود می آید؟


سرطان چگونه به وجود می آید؟

سرطان چگونه به وجود می آید؟

سرطان

۴- لنفوم ها (lymphomas) و میلوم ها (myelomas) این سرطانها از سلول های دستگاه ایمنی بدن شروع می شوند. ۵- سرطانهای دستگاه عصبی مرکزی این سرطانها از بافت مغز و نخاع شروع می شوند. سرطان چرا ایجاد می شود؟ تقریباً تمام سرطانها در اثر نابهنجاری در ماده ژنتیکی سلول های تغییر یافته به وجود می آیند. این نابهنجاری ها ناشی از آثار مواد سرطان زا (کارسینوژن carcinogen)، مانند استعمال تنباکو، تابش اشعه، مواد شیمیایی یا عوامل عفونت زا هستند. سایر ناهنجاری های ژنتیکی سرطان زا به طور تصادفی در اثر خطاهای تکثیر DNA اکتساب می شوند یا ارثی هستند و از این رو از هنگام تولد در تمام سلول ها وجود دارند. قابلیت توراث سرطان ها معمولا تحت تأثیر تعامل های پیچیده میان عوامل سرطانزا و ژنوم میزبان قرار دارند. امروزه اهمیت جنبه های جدید ژنتیک بیماریزایی سرطان، مانند متیلاسیون DNA و میکروRNAها به طور فزاینده مشخص شدہ است۔ نابهنجاری های ژنتیکی موجود در سرطان به طور معمول بر دو گروه عمومی از ژنها تأثیر می گذارند. آنکوژن های تسریع کننده سرطان معمولاً در سلولهای سرطانی فعال می شوند و خصوصیات جدیدی را به این سلولها میدهند. از جمله این خصوصیات باید از تقسیم و رشد بیشی فعال، محافظت در برابر مرگ برنامه ریزی شده سلول، از بین رفتن مرزهای طبیعی بافت و توانایی تثبیت در محیط های بافتی متفاوت نام برد. سپس ژن های سرکوب گر تومور در سلول های سرطانی غیرفعال می شوند و در نتیجه، عملکردهای طبیعی این سلول ها، مانند تکثیر دقیق DNA، کنترل چرخه سلولی، جهت یابی و چسبندگی در داخل بافت ها و تعامل با سلول های محافظ دستگاه ایمنی از بین می روند. ژن های سرکوبگر تومور موجب مهار تقسیم و بقای سلول یا سایر ویژگی های سلول های سرطانی می شوند. در واقع هنگامی که سلول های طبیعی دچار آسیب یا پیری می شوند در اثر خودکشی سلول یا مرگ برنامه ریزی شده [آپوپتوز (ap 0ptosis) از بین می روند ولی در سلول های سرطانی آپوپتوز روی نمی دهد و این سلول ها به شکل بدون نظم به تکثیر خود ادامه می دهند تغییرات ژنتیکی در سطوح بسیار ممکن است روی دهند. احتمال دارد قسمتی از کروموزم ها یا تمام آنها دچار تغییر شوند یا جهش (موتاسیون) در یک نوکلئوتید DNA منفرد روی دهد. جهش (موتاسیون)، ژن سرکوب گر تومور را غیرفعال می کند و در نتیجه، سلول ها تکثیر مییابند. جهش،DNA ژن ترمیم کننده را غیر فعال می کند درنتیجه، جهش پروتو آنکوژن، موجب ایجاد آنکوژن می شود سپس جهش باعث  سپس جهش، باعث غیر فعال شدن تعدادخیلی بیشتری از ژن های سرکوب گر تومور می شود و سرطان به وجود میاید. در واقع، سلول های آسیب  دیده  یا پیر، در زمانی که باید بمیرند، نمیمیرند و دراثر جهش ایجاد شده، سلول های جدید، در زمانی که بدن نیازی به آنها ندارد تشکیل میشوند.این سلول ها، توده ای بافتی موسوم به تومور را به وجود می آورند. طبقه بندی متفاوت دیگری نیز برای تغییرات ژنومیک مختلف وجود دارد علایم و نشانه های کلی سرطان کدامند؟ به طور کلی نشانه های سرطان را میتوان به سه گروه تقسیم کرد: ۱. نشانه های موضعی: توده یا تورم غیر معمول، خونریزی، درد و زخم، وارد آمدن فشار بر بافت های اطراف ممکن است موجب بروز نشانه هایی مانند زردی (زرد شدن چشم ها و پوست) شود. ۲. نشانه های متاستاز (گسترش سرطان): بزرگ شدن گره های لنفاوی، سرفه و خلط خونی، بزرگ شدگی کبد (هپاتومگالی hepatomegally)، درد استخوان، شکستگی استخوان های مبتلا و علایم عصبی، اگرچه سرطان پیشرفته، غالباً با درد همراه است ولی معمولاً درد، نخستین نشانه نیست. ۳. نشانه های سیستمیک: کاهش وزن، کاهش اشتها، خستگی، لاغری مفرط، تعریق شدید (یا تعریق شبانه). کم خونی و پدیده هایی پارانئوپلاستیک (اختلالات ویژه ناشی از سرطان فعال؛ مانند ترومبوز که عبارت است از تجمع عوامل خونی، عمدتاً پلاکتها و فیبرین یا به دام افتادن عناصر سلول که موجب انسداد رگ می شوند و یا ایجاد تغییرات هورمونی). هر یک از نشانه های سه گروه فوق می توانند در اثر انواع مختلف بیماریها ایجاد شوند که به فهرست این مواردتشخیص افتراق گفته می شود. سرطان ممکن است علت شایع یا ناشایع هر مورد را تشکیل دهد. ادامه سرطان چگونه به وجود می آید قسمت سوم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد