سرطان چگونه به وجود می آید؟


سرطان چگونه به وجود می آید؟

سرطان چگونه به وجود می آید؟

تعریف سرطان: بیماری خطرناکی که زخم و آماسهایی در درون یا بیرون بدن تولید میکند شبیه پای خرچنگ و به همین دلیل در فارسی آن را سرطان مینامند، اما در علم پزشکی «کانسر» نامیده می شود. این نام در آسیب شناسی به هرگونه اختلال و هرج و مرج سلولی و بافتی نیز اطلاق میشود. به طور کلی سرطان به رشد غیر عادی سلولهای بدن گفته می شود. به عبارتی دیگر، هر عامل درونی و بیرونی که مکانیسم طبیعی اعضای بدن را به هم بزند و سبب شود ان عضو رشد نامنظمی داشته باشد، سبب بروز سرطان می شود. علی رغم مهلک و درمان ناپذیر بودن این بیماری، اگر هر انسانی از رژیم غذایی صحیح و سالم استفاده کند و از عوامل خطرزای محیطی بپرهیزد، که رعایت این دو پارامتر بسیار مهم، بسیار آسان نیز هست، احتمال بروز بیماری مهلک و کشنده سرطان بسیار کاهش می یابد برای پیشگیری از مبتلا شدن به سرطان، بهتر است بدانیم چه عواملی سبب بروز انواع گوناگون این بیماری می شوند :۱. سرطان لب: سیگار، تابش طولانی مدت اشعهٔ آفتاب. ۲. سرطان حفرهٔ دهان: الکل، کمبود آهن و ویتامین، سیفیلیس، علل قارچی و ویروسی ۳. سرطان گلو: سیگار، الکل. ۴. سرطان مری: الکل، چای داغ، ماهی دودی، تریاک، ترشی زیاد، کمبودهای غذایی، علل ناشناخته. ۵. سرطان ریه:سیگار، ترکیبات رادیواکتیوو معدنی ۶. سرطان معده: تغذیه نامناسب، علل گوارشی، ارث، جنس (بیشتر در مردان هست و در گروه خونی A)، سیگار، علل ناشناخته.۷. سرطان روده: مصرف زیاد چربیهای حیوانی و مصرف کم سبزیجات و میوه، ارث، علل داخلی، سیگار.۸. سرطان کبد: هپاتیت C و B مزمن، مصرف اتانول و الکل، سیروز، داروهای دوپینگ (انرژی زا). ۹. سرطان کیسه صفرا: سنگهای مزمن کیسه صفرا، علل ناشناخته. ۱۰. سرطان لوزالمعده (پانکراس)، عفونتها، سیگار، گوشت های حیوانی زیاد، علل ناشناخته. ۱۱. سرطان کلیه: سیگار، ارث، علل ناشناخته. ۱۲. سرطان مثانه: انگل شیستوزومیا، سنگ  مثانه، داروها، عفونتها، مواد شیمیایی، سیگار ۱۳. سرطان پروستات: ترکیبات نفتی، علل هورمونی، سیگار، علل ناشناخته. ۱۴. سرطان تخمدانها: استروژن زیاد، علل ناشناخته.۱۵. سرطان رحم و گردن رحم:ویروسها، استروژن زیاد، سیگار، چاقی، مقاربت جنسی زیاد، فقر اجتماعی و اقتصادی ۱۶. سرطان پستان: ژنتیکی، زنانی که پس از ۳۰ سالگی آبستن می شوند، اشعهٔ یونیزان، زنانی که هرگز حامله نشوند، سیگار. ۱۷. سرطان پوست: اشعهٔ آفتاب، مواد معدنی، پوست روشن، آرسنیک، خالهای مادزادی بد خیم. ۱۸. سرطان چشم :ناشناخته، ارث . ۱۹. سرطان گوش : عفونتهای مزمن، اشعهٔ خورشیدی، علل مادرزادی. ۲۰. سرطان مغز: منشأ از سایر سرطانهای بدن به ویژه سینه و پستان (متاستاز)، علل ناشناخته. ۲۱. سرطان استخوان: داروها، اشعه، متاستاز از پستان، پروستات، کلیه، ریه، علل ناشناخته. ۲۲. سرطان خون: مادرزادی، تشعشع و مواد شیمیایی، عفونتها، علل ناشناخته. ۲۳. سرطان قلب و عروق: ارث، متاستاز از پستان و ریه و...، علل ناشناخته. ۲۴. سرطان بینی: اشعهٔ خورشیدی زیاد، خال های بدخیم. ۲۵. سرطان تیروئید: سابقهٔ تابش اشعهٔ رادیواکتیو به سر و گردن، جنسیت (در زنان ۳ برابر بیشتر از مردان است)، علل ناشناخته.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد