سرنوشت آنتی ژن پس از ورود به بدن


سرنوشت آنتی ژن پس از ورود به بدن

سرنوشت آنتی ژن پس از ورود به بدن

 ۱- اگر از طریق جریان خون وارد بدن شود، به طحال منتقل میشود و با ماکروفاژها و لنفوسیتهای B و T وارد واکنش میشود.۲- ممکن است انتی ژنها در بافتهای اپیدرمی، درمی یا زیرجلدی مستقر شوند و در آنجا پاسخ التهابی ایجاد کنند. سپس توسط ماکروفاژ یا به صورت آزاد وارد مجاری لنفاوی میشوند و به گره های لنفاوی همان ناحیه راه می یابند و در آنجا پاسخ ایمنی ایجاد میشود.۳- آنتیژن ممکن است وارد دستگاه گوارشی یا تنفسی بشود و در معرض بافت لنفاوی همراه مخاط(MALT) قرار بگیرد. در اینجا بافتهای لنفوئیدی مثل پلاک های پییر و لوزه ها استقرار یافته اند.پادتَن یا آنتی‌بادی (به انگلیسی: antibody) نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن، در پاسخ به حضور آنتی‌ژن خاصی، تولید می‌شود و در خون به گردش درمی‌آید یا در محل تولید باقی میماند تا به آنتی‌ژن (معمولاً اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس ولی گاه حتی بافت طبیعی بدن یا یک ماده غذایی) حمله‌ور شود و آن‌را بی‌زیان سازد. هر پادتن یک آنتی زن ویژه را هدف خود تشخیص می‌دهد.پادتن ها از پلاسموسیت ها ترشح میشوند.و به ایمنی هومورال مربوط است. پس از برخورد لنفوسیت B با آنتی ژن خاص خود،تقسیم شده و سلول B خاطره و پلاسموسیت به وجود می آورند. سلولهای خاطره همواره در کمین هستند تا در صورت برخورد مجدد با همان آنتی ژن با سرعت بیشتری تقسیم شوند. پلاسموسیت ها گیرنده ندارند و وظیفه آنها تولید پادتن است و دارای شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی گسترده هستند. پادتن ها به صورت فعال تولیدمیشوند و به خون ریخته میشوند. پادتن در خون محلول است به همین خاطر به این ایمنی هومورال گفته میشود. (هومورس:مایعات بدن شامل خون لنف و آب میان بافتنی) پادتن ها گیرنده آنتی ژنی مشابه لنفوسیت B و Bخاطره دارند که مکمل آنتی ژن است.پادتن آنتی ژن را از بین نمی برد. بلکه آن را خنثی میکند.در ساده ترین روش به آنتی ژن میچسبد و مانع از اتصالش به سلول میزبان میشود.در این حالت علاوه بر غیر فعال کردن آنتی ژن،عمل فاگوسیتوز ماکروفاژ را نیز راحت میکند. پادتن ها در ایجاد آسم و آلرژی و خود ایمنی نقش دارند.یعنی تولید نابه جا و نامناسب آنها باعث ایجاد این بیماری ها میشود. البته این گفته نباید به طور اشتباه برداشت شود.اگر پادتن ها نباشند خیلی از بیماری ها انسان را از پا در می آورند. پادتن در مبارزه با سلول های سرطانی و پیوندی نقش کمتری دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد