سطح فعالیت بدنی و کنترل وزن در طی حاملگی


سطح فعالیت بدنی و کنترل وزن در طی حاملگی

سطح فعالیت بدنی و کنترل وزن در طی حاملگی

  حاملگی و وزن بدن از راه های پیچیده ای در ارتباط هستند. بعضی مطالعات گزارش کرده اند که مادران چاقی اغلب حاملگی شان را به عنوان یک عامل مهم برای افزایش وزن خود توضیح میدهند. سن و استعداد چاقی فاکتورهایی هستند که با افزایش وزن در طی حاملگی مرتبط هستند. بعضی مطالعات مقطعی توصیه می کند که وزن بدن در زنانی که بچه های بیشتری دارند به مراتب بالاتر است . اگرچه در چنین مطالعاتی ممکن است فاکتورهای متفاوتی دخیل باشند. رفتارهای تغذیه ای و عادات غلط که احتمالاً در طی حاملگی، بسیاری از زنان دچار آن می شوند پس از زایمان ادامه مییابد. البته شیوه زندگی در دوران حاملگی نیز مهم است، چون در زمان بارداری تحرک در هر زنی کاهش مییابد؛ این خود یک عامل خطر برای افزایش وزن است که پس از وضع حمل نیز گریبان گیر مادران می باشد. افزایش، سن خود عاملی است که به چاقی در طول زمان کمک میکند تصور یک زن از بدنش فاکتوری مهم در انرژی دریافتی و مصرفی است معمولاً چاقی در جوامع گوناگون مورد قبول نیست. اما چنانچه وزن در طی حاملگی افزایش یابد این دیدگاهها ممکن است تغییر کند. فوکس و یا موگوچی در مطالعه ای روی زنان پس از حاملگی به این نتیجه رسیدند که زنان با وزن طبیعی در مورد افزایش وزن در طی حاملگی دیدگاه منفی داشتند، در حالی که خانم های چاق نظریه مثبتی در این باره تجربه کرده اند. مسئله اساسی این است که حاملگی خود به آنها اجازه میدهد که چاقی باشند بدون این که احساسی ناراحتی از شکل بدنی نامطلوب در جامعه داشته باشند. طرز تفکری که راحت تر با اضافه وزن کنار بیاید، باعث می شود زنان از درگیری در فعالیت بدنی طفره بروند بدون آن که ارزشی مثبتی برای تمرین به خاطر دلایل گوناگون به ویژه کنترل وزن قائل باشند. فعالیت بدنی طبیعی برای خانمی که حاملگی بدون بیماری خاصی را پشت سر می گذارد مناسب به نظر میرسد. شیوه زندگی فعال کنترل او را روی وضعیت بدنی و افزایش وزن بهبود میبخشد و منافع مهم متابولیکی دیگری هم دارد. کسانی که در طی حاملگی و پس ازآن مراقبت از زنان باردار را به عهده دارند نقش مهمی در کنترل وزن او بازی میکنند. متأسفانه در بسیاری از موارد دیده شده که عامل فعالیت بدنی در طی حاملگی یا اصلاً توسط این افراد توصیه نمی شود و یا اهمیت زیادی برای آن قائل نیستند. البته تغییر دیدگاه های پزشکان و مراقبین زنان باردار در این زمینه بسیار مهم به نظر میرسد . اگرچه مطالعات زیادی بر روی فعالیت شدید بدنی زن حامله و وزن نوزاد به دنیا آمده صورت نگرفته است، اما در مطالعه ای گزارش شد: زنانی که در طی حاملگی فعالیت شدید دارند، نوزادان کم وزن به دنیا آورده اند . با توجه به مطالب گفته شده میتوان نتیجه گرفت که اگرچه چاقی پس از حاملگی می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. اما دیدگاه های زنان و اطرافیان آنها درباره شیوه تغذیه، روش زندگی، تصور بدنی و دیدگاه های اجتماعی در این زمینه از عوامل مهم به حساب می آیند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد