سلول چیست و چگونه کار می کند ؟؟


سلول  چیست و  چگونه کار می کند ؟؟

  سلول  چیست و  چگونه کار می کند ؟؟

 واحد ساختمانی و کاری در بدن همه جانداران سلول است. تعداد سلول در بدن انسان رقمی نجومی دارد. مثلاً مغز انسان به تنهائی بیلیونها سلول دارد و خون حاوی سی تریلیون سلول (پنج میلیون سلول در هر میلی متر مکعب) میباشد. اندازه و شکل سلولها بسیار متفاوت است. انداز متوسط قطر سلول هفت میکرون میباشد.شکل تیپیک سلول شامل دو قسمت اصلی است: هسته که حاوی DNA و اطلاعات ژنتیکی میباشد و سیتوپلاسم که محیط اطراف هسته بوده و حاوی اجزاء سلول و آنزیمهای مختلف می باشد. اطراف سلول دیوارهای قرار گرفته که مسئول کنترل ورود و خروج آب و عناصر و ملکولهای مختلف میباشد. همهٔ سلولهای بدن از تقسیم سلول تخم بوجود می آیند. با تکامل جنین سلولهای مختلف تمایز یافته و هر کدام فعالیت مخصوصی به خود را انجام میدهند. تقسیم و ترمیم اغلب سلولها تا پایان عمر کم و بیش ادامه دارد ولی در مورد سلولهای عصبی چنین نیست و تعداد آنها از یک حد ثابتی بیشتر نمی شود. کوچکترین واحد حیاتی پیکره هر موجود زنده را سلول می گوییم.می توان گفت چنانچه بدن موجودات را به یک ساختمان تشبیه کنیم سلول ها به تعبیری آجرهای تشکیل دهنده ی بنا هستند.هر سلول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به طور عمده سیتو پلاسم، غشای سیتوپلاسمی و هسته هستند.

سیتوپلاسم 

سیتوپلاسم شبیه مایع غلیظی به نظر می رسد که حاوی مواد مختلف از جمله آنزیم هاست.آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و درون خود سلول ساخته می شوند و وظیفه ی آنها اداره کردن تغییرات شیمیایی داخل سلول است.در واقع شبیه یک کاتالیزور عمل می کنند. یعنی انجام یک واکنش شیمیایی را تسریع می کنند، بدون اینکه خود در آن شرکت کنند و بنابراین مصرف نمی شوند؛ لذا می توانند بارها و بارها مورد استفاده قرار گیرند.علاوه بر آنزیم ها در سیتوپلاسم تعدادی اجزای بسیار کوچک وجود دارند که در ساختن سیتوپلاسم نو، و همچنین تولید موادی که در خارج از سلول باید مصرف شوند و یا در تجزیه ی مواد برای تولید انرژی، نقش دارند.ضمنا دانه های نشاسته یا قطرک های چربی که در واقع غذاهای ذخیره ای تلقی می شوند نیز ممکن است در سیتوپلاسم یافت شوند....و در نهایت هسته  سلول ها درون سیتوپلاسم جای دارد.سلول چیست؟

هسته 

هسته  هر سلول در واقع نقش مدیریت تغییرات شیمیایی که درون سیتوپلاس رخ می دهد را بر عهده دارد.هر سلول دارای یک هسته است که معمولاَ کروی بوده و همانطور که ذکر شد به وسیله ی سیتوپلاسم احاطه شده است.( قسمت صورتی رنگ)از دیگر وظایف هسته کنترل تقسیم سلولی است. در واقع سلول بدون هسته قادر به تولید مثل نیست.هر سلول برای تولید مثل می بایست به دو سلول دیگر تقسیم شود. و این تقسیم تنها مناطق رشد صورت می پذیرد.از نمونه های مهم رشد می توان به دو سر استخوان ها و بشره پوست در جانوران و انتهای ریشه ها و جوانه ها در گیاهان اشاره کرد.هر سلول تقسیم شده و دو سلول جدید پدید می آورد؛ دو سلول حاصل نیز ممکن است روند تقسیم را ادامه داده، سلول های جدیدی را پدید آورند...اما معمولاَ یکی از دو سلول رشد می کند و به منظور انجام کار ویژه ای شکل و ساختارش تغییر می یابد.به عبارت بهتر این سلول در حال رشد تخصصی می شود و با این اتفاق قابلیت تقسیم بیشتر را از دست می دهد.هسته همچنین با توجه به مواد شیمیایی که درون خود دارد، تعیین می کند که سلول از چه نوعی است.مثلا سلول خونی است یا مربوط به بافت کبد است.

غشای سیتوپلاسمایی 

این غشا لایه ی بسیار نازک و قابل انعطافی است که اطراف سلول را فرا می گیرد و علی رغم اینکه بسیار نازک است مانع خروج محتویات سلول و مخلوط شدن آنها با مواد اطراف می شود.همچنین بر ورود  وخروج مواد به داخل و خارج سلول نظارت دارد.سلول ها در شکل ها و اندازه های متفاوتی وجود دارند.مثلاَ سلول های ماهیچه ای و سلول های عصبی که ممکن است بسیار دراز باشند، سلول های مژک دار، سلول های خونی و ...

سلول های ماهیچه ای

ویژگی این شکل از سلول ها در این است که می توانند طول خود را کاهش دهند، این اتفاق وقتی توسط تعدادی از سلول ها به طور هم زمان صورت می گیرد، لایه ی ماهیچه ای منقبض می شود...

سلول های عصبی

این سلول ها برای هدایت پیام عصبی تخصص یافته اند.هر عصب از اجتماع صدها رشته عصبی درست می شود. رشته های عصبی ممکن است خیلی بلند باشند. مانند رشته های عصبی که از پا تا نخاع ادامه دارند...

سلول های مژک دار

این سلول ها لایه ی داخلی بینی و نای را تشکیل می دهند.زواید پلاسمایی سلول ها به نام مژک، با حرکت مداوم، مایع درون خود را به سمت خار جریان می دهند و بدین ترتیب میکروب ها و ذرات غبار را از شش ها دور می کند.

گلبول سفید

نوعی از سلول های خون است که برای خوردن باکتری های زیان آور تخصص یافته است.گلبول سفید می تواند با تغییر شکل دادن به بدن خود، حرکت کند. ضمنا قادر است از دیواره ی مویرگ ها بگذرد و وارد بافت های اطراف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد