سمپاتیک گردنی


سمپاتیک گردنی

 

سمپاتیک گردنی

 سه گانگلیون دارد. گانگلیون فوقانی جلوی زائده عرضی C2 و C3، گانگلیون میانی جلوی زائده عرضی C6 و گانگلیون تحتانی در جلوی زائده عرض از C میباشد گانگلیون تحتانی گاهی با اولین گانگلیون سینه ای مخلوط شده گانگلیون ستاره ای را میسازد.شاخه های گانگلیون فوقانی: - عصب کاروتید داخلی: برای شریان همنام خود وازوموتور است ۲- عصب ژوگولار: همراه ورید جوگولار داخلی است ۳- شاخه های حلقی - حنجره ای: در تشکیل نخاعی C1 تا ۴ C به گردن میرود ۵ - شاخه های قلبی شاخه های گانگلیون میانی: ۱ - آنساساب کلاوین: اولین قسمت شریان هم نامش را دور میزند و به گانگلیون ستارهای میرود ۲ - شاخه های نخاعی: همراه با C5 و C6 به اندام فوقانی میرود.۳ - شاخه های تیروئیدی: با شریان تیروئیدی تحتانی همراه است، ۴ - شاخه های قلبیشاخه های گانگلیون ستاره ایگانگلیون ستاره ای در مثلث ورتبرال است. شاخه های آن عبارتند از:۱- عصب ورتبرالی: همراه شریان ورتبرال است ۲- شاخه های ۳- شاخه های عروقی: وارد شاخه های شریان سابکلاوین می شوند. (در واقع عصب ورتبرال یکی از اینهاست) ۴- شاخه های قلبی

قطع عصب سمپاتیک گردنی

عرق کردن به دلیل قرار گرفتن در هوای گرم، تب کردن و یا ورزش کردن، به پایدار ماندن دمای بدن کمک می‌کند.‌هنگامی که تعریق بیش از حدِ طبیعی باشد، فرد دچار تعریق شدید و یا هایپرهیدروزیس است. در این شرایط حتی در هوای سرد، بدون استرس و در حالت استراحت، به شدت عرق می‌کند. این مشکل ممکن است در زیر بغل، کف دست و پا وجود داشته باشد که مورد اول معمولاً در سن بلوغ ایجاد شده و دو مورد دیگر می‌تواند از سنین کودکی وجود داشته باشد.

درمان

درماناین بیماری از طریق تجویز دارو، ضد عرق موضعی، یونتوفورزیس، بوتاکس و جراحی صورت می‌گیرد. سمپاتکتومی آندوسکوپیک قفسه سینه (ETS)، مؤثرترین روش برای درمان تعریق شدید می‌باشد. برای انجام جراحی، ۳-۲ شکاف کوچک در زیر هر یک از بازوها ایجاد می‌شود که از طریق آن دوربین (اندوسکوپ) و ابزارهای مخصوصِ جراحی با حداقل تهاجم وارد قفسه سینه می‌شوند.سپس جراح، اعصابی که تولید کننده عرق در ناحیه دچار هایپرهیدروزیس است را قطع می‌کند. این عملیات در سمت مقابل نیز تکرار می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد