سم هائی که در گوشه و کنار خانه یافت می شوند


سم هائی که در گوشه و کنار خانه یافت می شوند

سم هائی که در گوشه و کنار خانه یافت می شوند

 بسیاری از مواد سمی در خانه یافت می شود که هر یک از آنها به نحوی اثر مرگ آور دارد بطور کلی سموم از راه دهان (بخصوص در کودکان) از استنشاق (مثلاً در مورد گاز مونوکسید کربن) یا بصورت بخارهای مایعات پاک کننده مانند (تراکلرور کربن) وارد بدن می شود. از سموم نیز مستقیماً از راه پوست جذب می شوند. مانند بعضی از انواع مرگ موش یا از راه نیش حشرات و خزندگان وارد بدن میگردد.از این طریق مسمومیت راه دهانی در کودکان بیشتر دیده شده زیرا آنان را هر چیزی را از روی طبیعت و عادت به دهان میگذارند و دهند. اگر چه نامطبوع و دردآور باشد یا آنرا بمرگ بکشاند. کودکان ممکن است اسیدها یا قلیائی غلیظ را ببلعند، قرص هایخواب آور، آسپرین، اسید کربولیک، نفت و مرگ موش و گیاهان و گل های سمی، الکل تقلبی را بخورند و تا آخر هم بخورند. اما خوشبختانه گاه پیدایش تهوع مانع خوردن کامل آنها می شود. در هر حال این وظائف والدین است که همیشه اوقات مراقب اطفال خود بوده و جاهائی که از این نوع داروهای سمی وجود دارد بایستی حتماً درب آن قفل باشد که در دسترس اطفال قرار نگیرد.

دفع سموم از بدن در اثر خوردن مواد سمی

گاهی از اوقات بر اثر کاهلی یکی از  اعضاء کارخانه بدن مانند عمل تخلیه امعاء اعضاء تصفیه مختصر تعویقی رخ دهد مسمومیت روی خواهد داد. این سموم از هر کجا که شروع شود  اثراتن شوم خود را در تمام بدن پخش میکند لذا بشرح زیر در رفع آن بکوشید:هر ماه یک معالجه ضد سم بکنید. مقصود انست که یک یا دو روز روزه بگیرید و در این دو روزه گوشت، تخم مرغ و سبزی نخورید فقط آب جوشانده سبزی بمقدار کم و عصاره میوه و مخصوصاً آبلیمو یا آب پرتقال یا نارنج بنوشید.بدین طریق اعضاء بدن خود را شستشو داده و سموم بدن را دفع کرده اید و هر ماه قدمی بیشتر رو به استحکام مزاج و جوانی میگذارید و نشانه های پیری را هم محو می کنید.مرجان بهترین پادزهر (ضد سموم) است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد