سندرم نفروتیک کلیه چگونه درمان می شود


سندرم نفروتیک کلیه  چگونه درمان می شود

سندرم نفروتیک کلیه  چگونه درمان می شود؟؟

 اساس درمان، شامل رژیم محدود از نظر سدیم (۰/۵ تا ۱ گرم در روز) و درمان عفونت عودکننده است. دیورتیک ها ممکن است داده شود، ولی اغلب به طور جزئی مؤثر میباشند، کورتیکواستروئیدها در درمان سندرم نفروتیک بچه ها و بالغین هنگامی که بیماری زمینه ای همانند ضایعه گلومرولی با حداقل تغییر، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، گلومرولونفریت هلالی و پرولیفراتیو وجود دارد، مؤثر است. از داروهای سرکوبگر ایمنی به تنهایی یا همراه کورتیکواستروئیدها نیز استفاده میشود. در ترمبوز ورید کلیوی درمان بر اساس هپارین در ابتدا و سپس استفاده طولانی مدت از وارفارین میباشد. کاهش پروتئینوری و بهبود ادم در استفاده از داروهای ACEI و رژیم کم پروتئین، دیده شده است.پیش آگهیبستگی به بیماری زمینه مسئول آن دارد. در بچه ها در ٪۵۰ موارد، با درمان صحیح بهبودی کامل رخ خواهد داد. سایر موارد به طرف ESRD پیش می روند. افراد بالغ مبتلا به نوع با حداقل تغییرات نیز خود به خود یا با درمان کورتیکواستروئیدی بهبودی خواهند یافت. افزایش فشار خون، پروتئینوری شدید و اختلال عملکرد کلیه، نشان دهنده پیش آگهی ضعیف می باشند.

یافته های بالینی در سندرم نفروتیک کلیه 

  1. A) نشانه ها و علایم
شامل ادم (اغلب ناگهانی و سریع)، تورم شکم در اثر آسیت، بی اشتهایی و کوتاه شدن تنفس و سایر علایم مربوط به اثرات مکانیکی ادم می باشد. در معاینه علایم ادم گسترده، آسیت، هیدروتوراکس به همراه رنگپریدگی که با ادم تشدید می شود، دیده می شود.
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
پروتئینوری massive (۴-۱۰ گرم در ۲۴ ساعت)، cast ادراری شامل اجسام چربی بیضوی، آنمی نرموکروم نر موسیتیک، هایپرلیپیدمی، کاهش شدید پروتئین و آلبومینپلاسما به کمتر از ۲ گرم در دسی لیتر، وجود دارد. بسته به میزان اختلال عملکرد کلیوی، افزایش BUN و کراتی نین دیده میشود. کمپلمان در بیماری فعال معمولاً کاهش نشان میدهد تشخیص افتراقیسندرم نفروتیک ممکن است به همراه تعدادی از بیماری های کلیوی دیده شود. این بیماری ها، شامل بیماری اولیه گلومرولى، بیمارى کلاژن واسکولار مانند پلی آرتریت و لوپوس، نفروپاتی دیابتی، ترمبوز ورید کلیوی، میکسدما، میلوم متعدد و... میباشند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد