سنگهای غیر کلسیمی ادراری را بهتر بشناسید….


سنگهای غیر کلسیمی ادراری را بهتر بشناسید….

سنگهای غیر کلسیمی ادراری را بهتر بشناسید....

 

سنگهای غیر کلسیمی

(Struvite) ۱ - استرووایت شامل فسفات، منیزیوم و آمونیوم است. (MAP) اغلب در خانمها و همراه با ارگانیسم های پروتئاز مثبت همانند پروتئوس، سودومونا و کلبسیلا میباشد. معمولاً به صورت شاخ گوزنی (Staghorn) تظاهر میکند و از نظر بالینی بی علامت است. pH ادراری به علت آمونیوم قلیایی، بین ۶/۸ تا ۸/۳ میباشد. تمام خانم هایی که دچار عفونت راجعه یا پابرجایی باکتری هستند، باید از نظر این نوع سنگ بررسی شوند. درمان جراحی با برداشتن سنگ است.۲-اسید اوریک اسید اوریک این نوع، کمتر از ۵٪ تمام سنگهای ادراری را تشکیل میدهد و معمولاً مردان را مبتلا میسازد. اکثر بیماران با  برداشتن سنگ اسید اوریکی، ھایپراوریسمی ندارند. دهیدراتاسیون است؛ هرچند بیمارانی که هایپراوریسمی دارند (نقرس، بیماریهای میلو پرولیفراتیو یا آنهایی که کموتراپی می شوند) ریسک بالایی برای ایجاد این نوعسنگ دارند. درمان آنها با هیدراتسیون و قلیایی کردن ادرار (pH ادرار بالای ۶) به طور تنها یا همراه با ESWL" میباشد قلیایی کردن ادرار می تواند به وسیله بیکربنات سدیم خوراکی، سیترات پتاسیم یا انفوزین محلول نرمال .لاکتات سدیم به طریق وریدی انجام شود . ۳- سیستینسیستینوری یک اختلال متابولیسم مادرزادی است که در آن اختلال در جذب توبولی و روده ای آمینواسیدهای دو بازی مثل سیستین وجود دارد. سنگهای سیستینی اغلب با سنگ های کلسیمی همراهی دارند و میتوانند منفرد یا staghorn باشند. آنالیز ادرار، کریستالهای هگزاگونال (شش وجهی) و در KUB اپاسیتی کمرنگ به صورت نمای شیشه مات (ground glass) دیده می شود. همچنین آزمایش اثر سدیم نیتروپروساید (که در حضور سیستین به رنگ بنفش درمیآید)، تشخیص است. . درمان شامل هیدراتاسیون (بیش از ۳ لیتر در روز) و رساندن pH ادراری به بالای ۷/۵ است. D - پنیسیلامین باعث تشکیل کمپلکس محلولتر شده و دفع سیستین را افزایش میدهد. گزانتینمعمولاً در رادیولوژی رادیولوسنت می باشند. این سنگ ها ثانوی به کمبود مادرزادی گزانتین اکسیداز به وجود می آیند. در اینجا سطح سرمی و ادراری اسید اوریک پایین و سطح هایپوگزانتین افزایش یافته است. سنگهای ادراری در ۲۵٪ مبتلایان به کمبود گزانتین اکسیداز به وجود می آیند . و هیچ گونه گزارشی مبنی بر تشکیل سنگ بر اثر درمان با آلوپورینول (که مهارکننده آنزیم فوق می باشد) تاکنون داده نشده است. سنگ های گزانتینی رادیولوسنت بوده و در نمای ظاهری رنگ زرد - قهوه ای دارند.  جهت پیشگیری، دیورز و قلیایی کردن ادرار انجام میشود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد