سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت اول)


سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت اول)

سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟

اساس تشخیص اولیه سنگهای ادراری مجموع یافته های بالینی همراه با تاریخچه و سابقه شخصی و خانوادگی و سیر بیماری است. اما برای سایر تشخیص های احتمالی و تایید تشخیص و نیز بررسی اولیه برای شناسایی علت و نوع سنگ و طرح ریزی درمان یک سری آزمایشات لازم خواهد شد که شامل موارد زیر هستند: : ۱- آزمایش کامل ادرار (Urine Analysis، به اختصار U/A): در آزمایش ادرار بیمار با سنگ ادراری علامت دار، در بیش از ۹۰٪ موارد خون وجود دارد. یافته های دیگری همچون PH ادرار، وجود باکتری و گلبولهای سفید و کریستال های ادراری اطلاعاتی هستند که میتوانند برای پزشک کمک کننده باشند. . ۲- کشت ادرار (Urine Culture به اختصار U/C): از آنجائیکه سنگهای ادراری خود زمینه ساز عفونت بوده و یا در زمینه عفونت ممکن است بوجود آیند، لذا آزمایش کشت ادرار ضروری است. ۳- عکس ساده شکم یا KUB: بیش از ۹۰٪ سنگهای ادراری در رادیوگرافی قابل رویت هستند در عکس ساده شکم نیازی به آمادگی وجود ندارد ولی در KUB، روز قبل از رادیوگرافی به شما یک ملین یا مسهل (نظیر روغن قرچک یا بیزاکودیل) داده میشود تا دقت رادیوگرافی افزایش یابد و بتوان کلیه ها و مسیر مجاری ادراری را بهتر مورد بررسی قرار داد.تجزیه سنگ   پس از دفع سنگ، اگر به سنگ دسترسی   داشته باشید، آن را درون یک ظرف قرار دهید. تجزیه شیمیایی سنگ در آزمایشگاه برای تشخیص نوع سنگ ساده ترین و بهترین روش است و براساس آن میتوان اقدام درمانی (پیشگیرانه) را به اجرا گذاشت. ۵- اندازه گیری الکترولیت ها، کلسیم، فسفر، اسیداوریک و کراتینین سرم: ازاین آزمایشات برای تشخیص علت سنگ و نیز اطلاعات پایه استفاده میشود. آزمایشات تکمیلی : علاوه بر بررسی های فوق برحسب صلاحدید پزشک ممکن است نیاز به عکس رنگی از کلیه، یا اسکن و یا سونوگرافی و آزمایشات دیگری پیدا شودآیا ممکن است شخص مبتلا به سنگ ادراری باشد ولی در رادیوگرافی سنگ دیده نشود؟ بلی. برخی از سنگها (نظیر سنگهای اسیداوریکی) در رادیوگرافی معمولی قابل رویت نیستند. همچنین سنگهای با قطر کمتر از ۲ میلیمتر معمولاً دررادیوگرافی قابل تشخیص نیستند ویا اینکه سنگ در موقعیت و محل قرار گیرد که توسط اجزاء و احشاء دیگر مخفی و از چشم دور بماند.عکس رنگی از کلیه ها چیست و به چه منظور انجام میشود؟ عکس رنگی از کلیه ها که در اصطلاح عملی به آن اوروگرافی داخل وریدری  یا IVU) گفته می شود یک روش بررسی ساختمان و عملکرد کلیه و مجاری ادراری است و در آن با آمادگی روده و پس از تزریق وریدی یک ماده حاجب، به فواصل مشخص از شکم عکس گرفته می شود. IVP در کسانی که برای اولین بار دچار سنگ می شوند (به منظور بررسی ساختار مجاری ادراری) و یا کسانیکه دچار سنگ مسئله ساز هستند و یا . در رادیوگرافی ساده سنگ قابل رؤیت نباشد، انجام می شود. انجام IVP در زنان حامله، بیماران با سابقه حساسیت به ماده حاجب و برخی از بیماریهای ممنوع است. لذا دار صورت حامله بودن و یا سابقه هر نوع بیماری خاص، قبل از IVP پزشک را مطلع کنید سنگ های ادراری چگونه تشخیص داده میشوند؟(قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد