سه عامل مهم در پیشگیری از سرطان ریه


سه عامل مهم در پیشگیری از سرطان ریه

سه عامل مهم در پیشگیری از سرطان ریه

صلی ترین علت مرگ و میر مردان در رابطه با سرطان، سرطان ریه است.به عبارت دیگر میزان مرگ و میرناشی از آن دو برابر سرطان پروستات است که در رتبه دوم سرطان های شایع در مردان قرار دارد. ولی خوشبختانه عوامل ابتلاء به آن کاملاً شناخته شده است. تقریباً ۸۰ تا 90درصد عوامل بيرونی مربوط به مصرف سیگار است که اجتناب از آن بسیار ساده است.نکتهٔ مهم این است که علت پیدایش سرطان ریه تقریبا به طور کامل شناخته شده است ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد به علت مواد سرطان زا یا آلودگی های محیطی و در رأس آن ها برخورد با تنباکو است. . . به دلیل فوق متخصصین علم پزشکی همانند اعضای مؤسه سرطانشناسی آمریکا همواره بر پیشگیری از بیماری مذکور تأکید دارند. دکترآلفرد مانزر (رئيس بخش طب ریوی بیمارستان ادونتیس واشنگتن در مریلند و رئیس مؤسه سرطان شناسی آمریکا) معتقد است به علت پاسخ نامناسب در درمان، تأکیدبر پیشگیری بسیار مهم است.احتمال زنده ماندن بیمار (در طول دورهٔ ه ساله)۱۳ درصد است علت اصلی عدم پاسخ مناسب به درمان، عدم تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی است. علائمی چون سرفه و تنگی نفس (دشواری تنفس) تا پیشرفت کامل بیماری ظاهر نمی شود. حتی استفاده از ابزار تشخیصی (عکس برداری و آزمایش خلط سینه) که اغلب به امید تشخیص زودهنگام بیماری به کار میرود در خروج به موقعجهت جلوگیری از پیشرفت بیماری موفق نیست. راه حل چیست ؟عواملی چند در پیشگیری از بیماری مؤثراست که به سه عامل اصلی آن اشارهمیشود.

ترک سیگار :

دکتر مانزر معتقد است مهمترین اقدامی که میتوان در پیشگیری انجام داد ترک سیگار است. احتمال مرگ ناشی از سرطان ریه در افراد سیگاری۱۰ برابر سایر افراد است. با ترک سیگار ریه ها به آرامی سلامتی خود را به دست میآورند. ۱۰ سال بعد از ترک سیگار خطر ابتلاء ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش مییابد. با گذشت ۱۵ تا ۲۰ سال خطر ابتلاء برابر با افراد غیر سیگاری می گردد. مطالعات نشان میدهد ترک سیگار در سال جان ۳۰۰۰ نفر را از مرگ نجات میدهد.

درمعرض دودسیگار قرار داشتن افراد غیرسیگاری:

مطالعات مستمر و وسیع نشان داده است تنفس دود سیگار دیگران هم چون کشیدن سیگار خطرناک است. به همین دلیل از حضور افراد سیگاری دراماکن عمومی، ادارات، رستورانها و مراکز خرید جلوگیری می شود. در سال ۱۹۹۳ آژانس محیط زیست (EPA) قرار گرفتن در معرض دود سیگار را عامل مؤثر دیگر در ابتلاء به سرطان ریه اعلام کرد که باعث مرگ ۳۰۰۰ نفر افراد غیرسیگاری در سال می شود. بعضی از برآوردها نشان میدهد تماس نزدیک با افراد سیگاری خطر ابتلاء را ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش میدهد که شدت ابتلاء بستگی به میزان مصرف سیگار دارد. به عبارت دیگر حضور درجمع افراد سیگاری خطر ابتلاء را افزایش می دهد.

راديواکتیو:

ماده راديواکټيو خارج شده از زیر زمین که بدون بو و غیر قابل رویت، چشیدن و لمس کردن است عامل مهم دیگر در ابتلاء به بیماری است. رادون گازطبیعی حاصل از شکستن و تجزیه اورانیوم موجود در خاک و صخره هاست که در فضای آزاد بی خطر است ولی حضور و ماندن آن در فضاهای سربسته خطرناک است. آژانس محیط زیست معتقد است این ماده بعد از سیگار مهمترین عامل ابتلاء به سرطان ریه است. البته این موضوع مسأله ای قابل بحث و جنجال برانگیز است.به  عبارت دیگر بسیاری از مطالعات در یافتن ارتباط مذکور موفق نبوده اند و بسیاری دیگر موفق به اثبات ارتباطات مذکور شده اند از جمله مطالعات مستمر و طولانی که در کشور سوئد انجام شده نشان می دهد قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو بالا به مدت طولانی خطر ابتلاء را ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش می دهد. جهت دوری از این ماده خطرناک اولین قدم بررسی میزان اشعهٔ موجود در محل است. در صورت بالا بودن مصرف آن، اولین راه حل نصب سیستم لوله کشی و دستگاههای تهویه جهت خارج ساختن هوای زیرساختمان و انتقال آن به خارج از ساختمان است. البته باز کردن همزمان پنجره ها هم توصیه می گردد. اقدامی ناچیز در این موارد از نفوذ بیشاز نیمی از رادیواکتیو جلوگیری میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد