سوء استفاده دارویی (Drug albuse)


سوء استفاده دارویی (Drug albuse)

سوء استفاده دارویی (Drug albuse)

 درگذشته و سالهای اول قرن بیستم، اعتیاد به تریاک و حشیش به خصوص در خاور دور شیوع بالایی داشت. به تدریج استفاده از کوکائین در جوامع غربی رایج گردید ولی مسئله سوء استفاده از دارو زمانی به یک مسئله مهم اجتماعی بدل گشت که اعتیاد به هروئین در جوامع مختلف پیدا شد. بعد از جنگ جهانی دوم بر وسعت این مشکل اجتماعی افزوده شد. در دهه ۱۹۵۰ میلادی سوء استفاده و مصرف بی رویهٔ داروهای خواب آور و آرامبخش نیز به مشکلی فوق اضافه گردید. در سالهای بعد L.S.D و نحوه استفاده از آن به جوامع معرفی شد که در جامعه آمریکا با استقبال زیادی مواجه گشت. امروزه تزریق موادی مانند هروئین یا مرفین و همچنین مصرف مواد مخدری مانند کوکائین، ماری جوانا در بین جوانان غربی شیوع بالایی دارد.  مشکلات اجتماعی، شخصیتی، وابستگی جسمی که بعضی از مواد مخدر برای فرد ایجاد می کنند (به خصوص هروئین و آمفتامین)، وابستگی روحی (مصرف کوکائین) و بالاخره مشکلات روانی همگی هزینه سنگینی را به جوامع تحمیل می کنند. سوء استفاده های دارویی تنها در مورد داروهای غیر قانونی مثل ماری جوانا و یا کوکائین نمی باشد. داروهای قانونی و مجاز نیز می تواند مورد سوء استفاده واقع شود. به این معنا که ممکن است توسط افراد غیر بیمار و به صورت غیر تجویزی و بیش از اندازه مصرف شود و تاثیرات سوء و غیر قابل جبرانی بر جای گذارد. اغلب این داروها ، داروهای ضد افسردگی، مسکن ها و محرک ها هستند و بعضی از آنها نیز داروهای غیر تجویزی به حساب می آیند.این داروها عبارتند از:1-    باربیتوریت هاBarbituratesاین داروها اغلب برای درمان اضطراب یا بهبود کیفیت خواب و افسردگی تجویز می شود. این داروها جزء داروهای ضد افسردگی طبقه بندی می شوند و عبارتند از فنوباربیتال، مبارال، سکونال و نمبوتال. اگر چه اینداروها در حالت تجویزی و در مقدار مناسب می تواند درمان مفیدی باشد اما در عین حال اعتیاد آور نیز هست. اگر این داروها با سایر مواد مثل الکل مصرف شود ، باعث کاهش ضربان قلب تا حد مرگ می گردد.2-بنزودیازپام هاBenzodiazepinesاز جمله داروهای این دسته عبارتند از والیوم و زاناکس که در دسته بندی داروهای ضد افسردگی قرار می گیرد. این دارو برای درمان اضطراب ، استرس های حاد ، حملات درد ، اختلالات خواب و  آشوب و تشنج تجویز می گردد. ولی اگر به صورت غیر تجویزی و بیش از مقدار مجاز مصرف شود می تواند تاثیرات سوء ی به همراه داشته باشد.3-  داروهای خواب Sleep Medicinesاین داروها نیز ا غلب آرام بخش هستند و عبارتند از آمبین ، سوناتا و لونستا که جزء داروهای غیر بنزودیازپام طبقه بندی می شوند و به هر حال می تواند اعتیاد آور باشد.4-  کدئین و مورفینCodeine and Morphineداروهای مسکن درد اغلب مورد سوء استفاده قرار می گیرد. این داروها عبارتند از کدئین و مورفین، اورامورف و  آوینیزا نیز حاوی مورفین می باشد. مورفین اغلب برای دردهای بسیار شدید تجویز می شود و کدئین برای دردهای ملایم تر.5-   اکسی کونتین و پرکوستOxyContin, Percocetاکسی کونتین ، پرکوست و پرکودان ترکیب فعالی را تولید می کنند به نام اکسی کودون که  مسکن درد می باشد. این داروها یکسان نیستند. برای مثال پرکوست حاوی استامینوفن می باشد در حالی که پرکودان حاوی آسپرین است. مصرف این داروها کاملا باید با احتیاط صورت گیرد و از مصرف همزمان آن ها با الکل و باربیتوریت ها و آنتی هیستامین ها و یا بنزودیازپام ها اجتناب شود.6- ویکدوین، لورتاب و لورستVicodin, Lortab, Lorcetاین داروها حاوی هیدروکدون و استامینوفن است. این داروها تنها در هنگام تجویز پزشک باید مصرف شود. زیرا عوارض جانبی خطرناکی به همراه دارد.7-آمفتامین هاAmphetaminesاین داروهای محرک باعث افزایش هوشیاری ، توجه و انرژی می شود و برای بیماران خاصی مثل  حمله خواب تجویز می شود.داروهای دیگری مثل دکسدیرین و ادرال نیز محرک هستند و می توانند مورد سوء استفاده واقع شوند.8- متیل فنی دیتMethylphenidateاین دارو نیز محرک است و در سایر ترکیبات دارویی مثل ریتالین و کونسرتا وجود دارد.  مصرف بیش از اندازه واعتیاد گونه این دارو باعث افزایش قابل توجه دمای بدن ، آریتمی و تشنجات مرگ آور می شود.9- دکسترومتورفانDextromethorphan (DXM)این ترکیب فعال در داروهای غیر تجویزی سرماخوردگی و سرفه وجود دارد.این داروها  با تجویز پزشک مصرف بی خطری دارد. مصرف بیش از اندازه این ترکیب باعث سرخوشی و به هم خردن قوه تصمیم گیری می شود، ضربان قلب را زیاد گرده و فشار خون را بالا می برد.10- پی اس ای Pseudoephedrineاین ترکیب در داروهای غیر تجویزی سرماخوردگی وجود دارد. این ترکیب در تولید داروی غیر مجاز متامفتامین  استفاده می شود. به همین خاطر فروش این ترکیب با محدودیت همراه است. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد