previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

سوء مصرف و اعتیاد چیست؟؟!!


سوء مصرف و اعتیاد چیست؟؟!!

سوء مصرف و اعتیاد چیست؟؟!!

 

سوء مصرف مواد را میتوان مانند مصرف هر ماده ی غیرمجاز و یا مصرف بیش از حد هر ماده ی مجازی که پزشک تجویز و یا بدون نسخه تهیه می شود، دانست. بیشتر مواد محفلی غیرمجاز اند و یا توسط پزشک تجویز می شوند. این مواد در محفل های خوشگذرانی یا پاتوق های دیگر مورد سوء مصرف قرار می گیرند.

کسانی که مدتی از مواد استفاده می کنند وابسته یا معتاد به آن میشوند. در مصرف دراز مدت یک مادهی ، بدن نسب به آن تحمل نشان میدهد. و بعد از آن فرد باید مقدار بیشتری از آن مصرف کند تا همان سرخوشی بار اول مصرف را به دست آورد. سرانجام، باید ماده  را فقط برای احساس عادی و طبیعی بودن خود مصرف کنند.

اگر فرد معتاد مواد را ترک کند یا مدتی را بدون آن بگذراند، دچار نشانگان ترک می شود. علائم آن هم عبارتند از اشتیاق زیاد به مصرف ، سردرد، تحریک پذیری، عصبانیت، و اختلال خواب. اثرات جسمانی تنها بخشی از اعتیاد به مواد هستند. بسیاری مصرف کنندگان مواد دچار وابستگی روانی به آن هم میشوند.

حتی اگر بدن در اشتیاق مصرف این مواد نباشد، فرد ممکن است چنان به آن عادت کند که بدون آن دچار مشکلات زیادی شود. گرچهتحقیقات نشان داده اند برخی مواد محفلی ممکن است بیشتر از سایر مواد اعتیادآور نباشند، ولی همه  آنها باعث ولع مصرف و وابستگی روانی می شوند. علاوه بر بسیاری خطرات جسمانی ناشی از مصرف مواد محفلی، گرفتاری روانی آن خطری است که ارزش مصرف آن را ندارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد