سوزش ادرار نشانه چیست؟!


سوزش ادرار نشانه چیست؟!

سوزش ادرار نشانه چیست؟!

سوزش ادرار

این بیماری در تعقیب عفونت های مجاری تناسلی و در تعقیب خوردن داروهای محرک و گرم به وجود می آید و با لعاب به دانه و لعاب اسپرزه، شیره تخم خرفه، تخم کاهو، شربت بنفشه، ماء الشعیر و شیره چهار تخمه تسکین می یابد. خوردن آب انار با شیره چهار تخمه، مغز بادام مقشر، کتیرا، نشاسته، عصاره شیرین بیان، گل ارمنی به مقدار مساوی برای درمان این بیماری مفید است بایستی از جماع و از غذاهای شور، محرک ترش و خیلی شیرین بپرهیزند. شربت بنفشه، کاکنج، اذخر گل، ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است داروهای ورممثانه را میتوان در اینجا مورد مصرف قرار داد.سوزش ادرار مشکل شایعی است که سن و سال هم نمی‌شناسد و در هر سنی می‌تواند افراد را درگیر کند، اما این حس ناخوشایند به تنهایی بیماری به حساب نمی‌آید و فقط نشانه‌ای است که می‌تواند احتمال بروز بیماری‌های مختلف را نمایان سازد. تصویر سوزش ادرار نشانه است، نه بیماری به همین دلیل متخصصان می‌گویند هرگونه احساس ناراحتی هنگام دفع ادرار باید بررسی شود و از نظر آنها این اختلالات و نشانه‌ها که در سیستم ادراری به وجود می‌آید، به پیگیری‌های دقیق‌تری نیاز دارد. سوزش ادرار هم یکی از همین موارد است که دکتر امیر ایجادی، آن را چنین تعریف می‌کند: سوزش ادرار به معنای احساس هرگونه درد و ناراحتی هنگام دفع ادرار است. به عبارت دیگر، این‌طور نیست که فقط احساس سوزش هنگام دفع ادرار را به‌عنوان سوزش ادرار بشناسیم، بلکه هرگونه احساس درد هنگام دفع نیز می‌تواند همین مفهوم را داشته باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد