سونوگرافی در چه مواردی کاربرد دارد…؟؟


سونوگرافی در چه مواردی کاربرد دارد…؟؟

سونوگرافی در چه مواردی کاربرد دارد...؟؟

  در موارد زیر کاربرد دارد: - بررسی رشد و نمو کلیه، ارزیابی بیماری پارانشیم کلیه و بیماری التهابی کلیه (با تعیین اندازه کلیه، ضخامت،اکوژنیسیته) - بررسی سیست پیلوکالیسیل از نظر وجود هیدرونفروز  و ضایعات فضاگیر- بررسی وجود عوارض جراحی شامل انسداد و تجمع مایع اطراف کلیه در کلیه های پیوندی -- پررسی  حجم ادرار باقیمانده در مثانه،  ضخامت جدار، تعیین تومور و سنگ مثانه- افتراق بیماری داخل بیضه از بیماری خارج بیضهسونوگرافی داپلر جهت تعیین ترمبور ورید کلیوی، تنگی شریان کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم های کاذب و بررسی عروقکلیه پیوندی به کار میرود.داپلر رنگی مشاهده جریان طبیعی خون شریانی داخل بیضه در موارد مشکوک به torsion طناب بیضه.سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به آن اولترا سونوگرافی Ultrasonography هم میگویند.همانطور که میدانیم در روش های تصویر برداری با اشعه ایکس مانند رادیوگرافی ساده و یا سی تی اسکن بدن تحت تابش مقدار معینی از اشعه یونیزان قرار میگیرد که اگر از حد مشخصی بیشتر باشد میتواند موجب اشکالاتی در کارکرد سلول ها شود. ولی در سونوگرافی از اشعه ایکس استفاده ای نمیشود.مکانیسم سونوگرافی چیستامواج مورد استفاده در سونوگرافی از جنس امواج صوتی و در واقع صدا هستند که ضرری برای بدن ندارد. اینها امواج فراصوتی هستند. جنس آنها دقیقا مانند صدا است ولی به علت بالا بودن فرکانس یا بسامد آنها قابل شنیدن به توسط گوش انسان نیستند. با این حال خواص صوت و صدا را دارند یعنی در برخورد با موانع منعکس میشوند.سونوگرافی روش تصویر برداری دردناکی نیست و در حین انجام آن بیمار ناراحتی احساس نمیکند.برای انجام سونوگرافی، به توسط یک وسیله خاص که پزشک سونولوژیست ( متخصص تصویربرداری که سونوگرافی میکند) روی اندام شما قرار میدهد امواج صوتی با فرکانس بالا که برای گوش انسان قابل شنیدن نیستند به درون بدن تابانده میشوند. این امواج بعد از برخورد به بافت های مختلف بدن بازتابیده شده و امواج بازتابش شده به توسط همان دستگاه مجددا دریافت میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد