سویا (Glycine hispida)و خواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد….


سویا (Glycine hispida)و خواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد….

سویا (Glycine hispida)و خواص مفید و بی نظیری که برای بدن دارد....

سویا (Glycine hispida)b-i

اسامی عمومی دیگر: روغن سوزہ، لوبیای روغنی، دانه سوژا، لوبیای جینی، لوبیای ژاپنی، فول الصویا. نامهای علمی دیگر: گلیسین هیسپیدا (.Glycine hispida L).نام خانواده : خانواده نخود (Leguminosa (Papilionaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: دانه، ریشه، پوست.مواد متشکله موثر: روغن ثابت، پروتئین، آنزیمهای مختلف، استیگماسترول، موم، رزین، لیستین، ویتامینهای مختلف (B,E)، اسیدهای آمینه مختلف، املاح معدنی، ساپونینهای استروئیدی، فلاول گلیکوزیدها،کارتنوئید b خواص درمانی: سویا را به عنوان پایین اورندهٔ قند خون به کار برده و به علت داشتن مواد غذایی مثل پروتئین،چربی، ویتامینها، اسید آمینه ضروری و انزیمهای استروئیدی و غیره به عنوان مقوی عمومی به کار می برند.  موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان گذشته آن را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، مقوی، ملر، ضد تب، ضد سم، مفید در روماتیسم، نقرس و بیمارانی که دورهٔ نقاهت را می گذرانند توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۹۰-۲۰ گرم همراه با مواد دیگر. عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد