سکته مغزی را جدی بگیرید!!


سکته مغزی را جدی بگیرید!!

سکته مغزی را جدی بگیرید!!

سکته مغزی

سکته مغزی زمانی رخ میدهد که خون رسانی بخشی از مغز قطع شده در نتیجه منجر به  مرگ ناحیه ای از مغز شود. به عبارت دیگر سکته مغزی به سه علت اتفاق میافتد: ترومبوز هنگامی که یکی از رگ های مسؤول خون رسانی بخشی از مغز به علت تصلب شرایین تنگ شود، ممکن است یک لخته خون در نقطه تنگی شکل گرفته در نهایت موجب قطع جریان خون آن بخش از مغز گردد که حدود ⅔ سکته های مغزی به این ترتیب بروز میکند و علت زمینه ای ان تصلب شرایین است./آمبولیدر این عارضه یک لخته خون که در قلب یا یک شریان بزرگ ایجاد می شود کنده منجر به بروز «ترومبوآمبولی» میگردد. این آمبولی در طول عروق خونی حرکت میکند تا یک شریان کوچکتر و دورتر گیرکند. حال اگر این رگ خونی باریک در مغز باشد، سکته مغز بروز میکند. احتمال انسداد رگهای مغزی از این طریق زیاد است زیرا مغز ⅕ خون پمپ شده  توسط قلب را دریافت میکند. خون ریزیدر خون ریزی مغز یکی از رگهای خونی آن، سست و نهایتاً پاره میشود. در این شرایط خون نشست کرده بافت مغز را تحت فشار قرار میدهد که در نتیجه اکسیژن رسانی به منز متوقف می شود. حدود نیمی از این سکته ها منجر به مرگ می شود.در موارد نادری سکته مغزی در اثر افت شدید فشار خون، مسمومیت با منواکسیدکربن، کمخونی شدید، خون ریزی حاد یا حمله قلبی بروز میکند که در تمام این موارد اکسیژن رسانی به مغز کاهش مییابد و سلولهای مغزی که از خون رسانی محروم شده اند ظرف چند دقیقه میمیرند. در این شرایط ناحی های از مغز را که دچار مرگ بافتی شده است «انفارکتوس مغزی» میگویند. وقتی بافت مغزی میمیرد نمیتواند مجددا بازسازی کند. اغلب بخشی از عملکرد مغز بهبود مییابد و این تنها زمانی صورت میپذیرد که بقیه قسمت های مغز توانایی اداره بخش ناتوان را داشته باشند عواملی که از بروز انفارکتوس جلوگیری میکنند عبارتند از: مصرف کم نمک و کاهش کلسترول خون با مصرف کم چربی، غذا باید متعادل بوده به مقدار کافی ویتامینهای B و C داشته باشد زیرا این مواد برای سلامت عمومی رگها لازمند. ویتامین E نیز با جلوگیری از لخته شدن خون از بروز حمله جلوگیری میکند. پیاده روی، کاهش وزن و تنفس در هوای پاک و آزاد نیز حائز اهمیت بسیار میباشد. مصرف حبوبات، میوه، سبزیجات، خرما و پروتئین ها باید مورد تأکید قرار گرفته لازم است فشار هیجانی را کاهش داده کلسترول خون را نیز پایین آورد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد