سیاتیکت چه نوع بیماری است؟


سیاتیکت چه نوع بیماری است؟

سیاتیک چه نوع بیماری است؟

 بعضی ها میگویند سیاتیک داریم و از آن رنج میبریم. اصولاً هیچکس در دنیا نیست که سیاتیک نداشته باشد و تمام مردم از زن و مرد سیاتیک دارند و انسانی بدون سیاتیک خلق نشده است. علت این بیان آنست که سیاتیک مرض نیست. بلکه نام عصب کلفتی است که از شبکه عصبی کمر که در اطراف مهرههای ستون کمر در اطراف مهرههای ستون فقرات قرار دارند منشعب شده وبپائین ادامه مییابد. و در سراسر قسمتهای پا از بالا به پائین شاخه های ریز و درشتی منتشر میکند و باعث حرکت عضلات سراسر ران و ساق پا و نیز حسی این ناحیه می شوند. بطوریکه اگر به عللی عصب سیاتیک قطع شود. دیگر امکان حرکت و حس سراسر پا از بین میرود. و چون همانطوریکه گفته شد، این عصب خود شعبه ای از اعصاب نخاعی است. لذا اگر نخاع شوکی نیز به عللی قطع شود حرکت و حس پا مادام العمر از بین میرود و انسان فلج میگردد. مقصود مردم از ابتلا به سیاتیک ان است که این عصب دردناک شده و در سراسر مسیرش از بالا به پائین درد میگیرد. و گاهی درد بقدری شدید است که امکان حرکت از انسان سلب می شود و بچنین حالتی باصطلاح بیماری سیاتیک نام دادهاند که علل ابتلا به ان زیاد است. گاهی سیا یک بر اثر در رفتن غضروف شبیه به واشر وجود دارد. که بعضی اوقات بر اثر بلند کردن بارسنگین این حلقه غضروفی که در کنارشی قرار دارد. قسمتی از همان شبکه کمری است فشار می آورد. و در اثر این فشار انسان بدرد سیاتیک دچار می شود. البته در بیماران سیاتیکی گاهی درد وجود دارد و زمانی وجود ندارد. هر وقت این قطعه غضروفی به عللی مانند ورم کردن یا سرماخوردگی و چیزهای دیگر بر حجمش اضافه گردد روی عصب نخاعی مجاور خود فشار میآورد. و درد ایجاد میگردد. و موقعی که این فشار کم شود یا از بین برود. درد نیز تسکین مییابد. و بهمین جهت و بعلل کوچک دیگری درد این بیماران گاهی وجود دارد. و گاهی وجود ندارد. بعضی اوقات ورم خود عصب سیاتیک باعث میشود که این درد ظاهر گردد. رماتیسم و زیادی وزن نیز ممکن است باعث پیدایش درد شود. بیماری سیاتیک گاهی با درمان طبی و زمانی باعمال جراحی از بین میرود. و آنچه | مسلم است این است که این بیماری کاملاً درمان پذیر بوده و بعد از درمان با خوشبختانه اثری از آن باقی نمی ماند.یکی از علماء بزرگ و از اجله روحانیون دچار مرض عرق النساء یعنی (سیاتیک) شده بود و مدتی از آن مرض رنج میبرد. بالاخره براهنمائی شخصی که خود دو سال بدین مرض مبتلا بود. بدستور پزشکی از خوردن سیر خوب شد. و باسؤال  پزشک مدت شصت روز پیوسته مقدار زیادی سیر را در کپسول ریخته میلی میکردند و از این جهت بوی سیراز نفس ایشان استشمام نمیشد. روز ۶۱ بکلی خوب شد. و بعلاوه موی ریش ایشان که سفید بود مقداری سیاه شد. که خودم دیدم و بمن فرمودند. که قوه حافظه و قوای دیگر هم زیاد شد اسیر دارای خواص طبی بسیار است و از این رو قدما در امراضی مختلف آنرا استعمال میکردند منجمله حکایت بالا.کلم را در آب بپزید و بکوبید و با زرده تخم مرغ و کمی از سرکه و اندکی آرد جو و ده گرم روغن گل سرخ با هم مخلوط نموده به محل دردسیاتیک بمالید مفید و درد را ساکت میکند."ترمس بفارسی باقلی مصری، ضماد پخته او، با سرکه و عسل جهه سیاتیک مفید است."شربت هندی جهه سیاتیک و درد کلیه و مثانه و ورم سپرز. زخم معده. درد کمر و درد مفاصل مفید است مقل ارزق، که خواص زیادی دارد و جداگانه در فصل ۱۶ شرح داده شده جهت مرض سیاتیک مفید میباشد. مقدار مصرف ان ۱۸ نخود است در سه وعده هر وعده ۶ نخود.آبلیمو سیاتیک را معالجه میکند. از یک یا پنج لیمو را آب گرفته قبل از غذا بنوشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد