سیر، پیش آگهی، درمان و مراقبت های پرستاری در اختلال شخصیت


سیر، پیش آگهی، درمان و مراقبت های پرستاری در اختلال شخصیت

سیر، پیش آگهی، درمان و مراقبت های پرستاری در اختلال شخصیت

 در برخی از افراد، این اختلال برای تمام عمر وجود دارد. در مواردی نیز پیشرو اسکیزوفرنی است و در بعضی دیگر با پیشرفت سن یا کاهش استرس، صفات پارنوئید تبدیل به واکنشی سازی شده و توجه متناسب به اصول اخلاقی و اهمیت به رفاه دیگران جایگزین آن میگردد. به طورکلی، این بیماران در زمینه کار و زندگی با دیگران مشکلات همیشگی داشته و مسائل شغلی و زناشوئی در آن، فراوان پیش میآید. درمان انتخابی، روان درمانی است. جهت فرونشاندن اضطراب و تحریکات بیمار، از داروهای ضد اضطراب مثل دیازپام استفاده می شود. اما در مواردی برای درمان تحریک شدید و تفکر نیمه هذیانی بیمار استفاده کوتاه مدت از نورولپتیک ها مثل تیورید ازین یا هالوپریدولی ضروری است. پیموزاید در بعضی از بیماران باعث کاهش تفکرات پارانوئیدی شده است. بی اعتنایی جزئی و بی توجهی غیرعمدی از طرف پرستار با توجه به روحیهٔ آسیب پذیری بیمار ممکن است موجب شود که رفتارهای پارانوئید در بیمار تسریع گردد. به هر حالی پرستار تا سرحد امکان نباید در انتخاب حرکت و آزادی های او دخالت کند. همچنین نباید با چنین بیماری بحث منطقی کرده و نه او را تائید کند. به جای این باید سعی کند. شخصی باشد که هیچ طرف خاصی را نگیرد تا بیمار این اطمینان را پیدا کند که با او صحبت کرده و انزوا و گوشه گیری روانی خود را بشکند.نشانه های کلی اختلال شخصیت - تغییر دائمی خلق و خو - داشتن روابط پر تنش - انزوای اجتماعی - ناگهان خشمگین شدن - گمان بد داشتن به دیگران - مشکل در پیدا کردن دوست - کنترل ضعیف رفتار - سوء مصرف الکل و مواد مخدر داروهایتان را به همان نحوی که پزشک دستور داده، مصرف کنید انواع اختلال شخصیت اختلال شخصیت دارای سه گروه است که هر کدام از این گروه ها نیز انواعی دارند.

گروه اول اختلال شخصیت

این گروه دارای تفکرات و باورهای عجیبی می باشند: اختلال شخصیت بدبینی 1- اختلال شخصیت بدبینی: - بد گمانی نسبت به دیگران - اطمینان از اینکه دیگران می خواهند آسیبی به شما برسانند - فقدان احساسات - خصومت و دشمنی با دیگران2- اختلال شخصیت جنون آمیز: - پوشیدن لباس های عجیب و غریب، داشتن تفکر، باورها و رفتارهای عجیب - تغییرات ادراکی - ناراحتی در نزدیکی رابطه - دارای پاسخ های هیجانی نامناسب - بی تفاوتی نسبت به دیگران - باور داشتن به اینکه وقتی فکر می کنند می توانند بر روی افراد تاثیر بگذارند و آنها دارای تفکر جادویی هستند.

گروه دوم اختلالات شخصیت

این گروه دارای تفکر و یا روابط بیش از حد عاطفی می باشند : اختلال شخصیت ضد اجتماعی 1- اختلال شخصیت ضداجتماعی - بی توجهی به دیگران - دائما دروغ گفتن و یا سرقت کردن - مکررا دارای مشکلات با قانون - مکررا نقض حقوق دیگران - غالبا دارای رفتار خشونت آمیز و تهاجمی - بی توجهی به امنیت خود و دیگران2- اختلال شخصیت مرزی - داشتن رفتار ناگهانی و پرخطر - فرار کردن از روابط - دارا بودن خلق و خوی ناپایدار - داشتن رفتار خودکشی - ترس از تنهایی3- اختلال شخصیت نمایشی - دائما در جستجوی توجه دیگران - بیش از حد احساساتی - حساسیت زیاد نسبت به تائید شدن از طرف دیگران - دارا بودن خلق و خوی ناپایدار - نگرانی بیش از حد در مورد ظاهر خود اختلال شخصیت خود شیفتگی 4- اختلال شخصیت خودشیفتگی - باور داشتن به اینکه من از دیگران بهترم. - افکار تهی درباره قدرت، موفقیت و جذابیت خود - مبالغه کردن راجع به دستاوردها و استعدادهای خود - انتظار ستایش و تحسین شدن توسط دیگران - عدم اهمیت به احساسات و عواطف دیگران

گروه سوم اختلال شخصیت

این گروه دارای اضطراب، افکار و رفتار ترسناک می باشند:1- اختلال شخصیت مردم گریز - حساسیت زیاد نسبت به سرزنش - احساسات ناکافی - انزوای اجتماعی - در محافل اجتماعی، بیش از حد خجالتی بودن - کمرویی2- اختلال شخصیت وابسته - وابستگی بیش از حد به دیگران - تسلیم شدن نسبت به دیگران - میل به مراقبت کردن از دیگران - زمانی که یک رابطه تمام می شود، دارا بودن نیاز فوری برای تشکیل یک رابطه جدید3- اختلال شخصیت وسواس اجباری - انجام دادن هر کاری با قانون و نظم - کمال گرایی افراطی - تمایل به کنترل شرایط - ناتوانایی در دور انداختن اشیای شکسته و بی ارزش - غیرقابل انعطاف بودن

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد