سیر سیستم دفاعی بدن شما را تقویت می کند …!


سیر سیستم دفاعی بدن شما را تقویت می کند …!

سیر سیستم دفاعی بدن شما را تقویت می کند ...!

 سیر برای تحریک و تقویت سیستم دفاعی بدن مفید است و شاید قسمتی از شهرت ضدویروس و ضد باکتری و ضدسرطان بودن سیر مدیون توانای سیر برای افزایش فعالیت سیستم دفاع طبیعی بدن باشد.زیرا سیر قدرت سلول Tو سلول ماکروفاژ را که نقش بسیار عمده ای درتوانائی سیستم دفاعی بدن دارند افزایش می دهد. 

نظریه دکتر بنجامین لو پیرامون اثر سیر بر سیستم دفاعی بدن 

دکتر بنجامین لو" از دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه لومالیندا در آزمایش  لابراتواری مشاهده کرده است که عصاره سیر سلول ماکروفاژ را تحریک می کند که مقدار بیشتری مواد برای کشتن و از بین بردنمیکروب و سلول تومور تولید کنند.دکترلو سیر را با عنوان «تغییر دهنده عکس العمل بيولوژی)) نام مى برد.اکثر محققان در مراکز تحقیقات بین المللی برای درمان سرطان سعی می کنند داروی که توانای تغییر عکس العمل بیولوژی داشته باشد بسازند. 

آزمایش پیرامون اثر سیر بر سیستم دفاعی بدن 

چندین سال قبل محققی بنام دکتر طارق عبدالله و همکارانش در کلینیک اکبر در مرکز تحقیقات پاناماسیتی در فلوریدا، مقدار زیادی سیر یعنی در حدود ۱۵ حبه سیر در هر روز می خوردند و یا از قرص  ژاپنی کیولیایی که عصاره سرد فشرده سیر است استفاده می کردند و عده دیگری به عنوان شاهد تحقیق هیچ سیر نمی خوردند.پس از بررسی معلوم شد که خون افرادی که سیر خورده بودند مقدار بیشتری سلول NK یا کشنده طبیعی داشت و در حقیقت سلول NK موجود در خون افرادی که سیر خورده بودند در مقایسه با سلول NK اشخاصی که سیر نخورده بودند ۱۶۰-۱۴۰ درصد بیشتر سلول سرطانی را منهدم می کردند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد