سیر و یک دنیا خاصیت / قسمت دوم


سیر و یک دنیا خاصیت / قسمت دوم
سیر ذراتی را که به شکل ذرات ریز شیشه ای در شرایین جمع می شود و تولید تصلب شرایین میکند حل می کندجریان خون را به علت اثر تقویت کننده ای که بر روی عضلات قلب و پایین آوردن فشار خون دارد به کار انداخته و منظم می سازد.از سوی دیگر، سیر خون را تصفیه میکند و آن را پاک و غنی میسازد. پس، مصرف سیر در معالجه و درمان تمام بیماری هایی که در اثر بدی جریان خون و یا فساد خون پیدا شده است، مثل تصلب شراین، زیادی فشار خون، رماتیسم، التهاب مفاصل، سیاتیک، پیری پیشرس، فساد خون، انواع ورم های ساق پا، واریس، و غیر آن تجویز شده است. در تمام این موارد، کسانی که بخواهند واقعاً خود را معالجه کنند باید این قدر تحمل و استقامت داشته باشند که صبح های ناشتا یک حبه سیر را بجوند در حقیقت اسانس سولفوره ای که سیر دارد و آن را از مجاری تنفس  به خارج دفع می کند به تنفسی اشخاصی که سیر خورده اند یک بوی مشخص و نفرت انگیزی می دهد که در نتیجه بسیاری از بیماران با اینکه به خواص درمانی و مزایای بیشمار آن معتقد هستند از مصرف آن به علت بوی زننده آن خودداری می کنند برای چاره جویی و رفع این عیب بعد از خوردن سیر یک یا دو دانه قهوه بوداده را چند دقیقه بجوید و فرودهید. چند دانه نقل بادیان، یک تکه سیب زمینی، چند برگ جعفری، یک باقلای خام، لیموی پخته در تنور و یا خاکستر، بوی سیر را از دهان رفع  می کند برای رفع بوی سیر همین طور می توان دهان را با محلول سی گرم  کلورامین در مقداری آب شست وشو داد در داروخانه قرصهای کوچک کلر فیل  را می فروشند این قرص ها را بدون اینکه بجویم و یا بمکیم باید ببلعیم و بلعیدن این قرصها بوی سیر را برطرف می سازد

سیر کرم کش معروفی  است

وسیله عملی برای خوردن سیر این است که شب یک یا دو حبه سیر را کاملا رنده کنید و چند برگ جعفری و چند قطره روغن زیتون را به آن بیفزایید، و صبح فردای آن شب موقع صرف صبحانه با یک برش نان که   روی آن کره مالیده شده است آن را بخورید کسانی که از این طرز مصرف خوششان نمی آید به طریق زیر آن را مصرف کنند: شب، یک تا چهار حبه سیر را رنده کنند و تمام شب آن را در میخ نیم فنجان آب گرم بخیسانند و صبح فردای آن شب، ناشتا آن را صاف کرده و بنوشند. باید در هفته اول یک حبه سیر و هفته دوم دو حبه و هفته سوم سه حبه و هفته چهارم چهار حبه سیر را به این ترتیب مصرف کنتل. ته سیر، کرمکش معروفی است و باید یک حبه سیر را در تمام سوپهایی که به بچه ها داده میشود انداخت.

برای دفع کرم روده

باید در هر روز دو بار جوشانده بیست و پنج گرم سیر را در یک لیوان  آب یا شیر مصرف کرد و این بیست و پنج گرم سیر را باید مدت بیست دقیقه در شیر و یا آب جوشانید. یا بهتر است که در یک قاشق سوپ خوری، یک حبه سیر رنده شده را با دو برابر شکر مخلوط کرده و روزی دو بار مصرف کرد سیر و یک دنیا خاصیت / قسمت اولسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت سومسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت چهارمسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد