سیر و یک دنیا خاصیت / قسمت چهارم


سیر و یک دنیا خاصیت / قسمت چهارم
وقتی گوش درد گرفتید وسط یک گاز که باید به اندازهٔ کافی دراز باشد  یک حبه سیر  رنده شده را بگذارید و در گوش خود فرو کنید همین که تخفیف یافت آن را درآوریداگر دندانی داشتید که کرم خورده بود و درد گرفت پیش از اینکه برای عمل پیش دکتر دندان بروید سیر را رنده کنید و باکره ای که نمک نداشته باشد مخلوط ساخته بر روی گودی جایی که درد می کند بگذارید. در بعضی از نواحی کوهستانی  به گردن بچه هایی که گرفتار کرم روده هستند گردن بندی از حبه های سیر یا جعبه ای که حبه های سیر در آنجا دکتر دارد می آویزند زیرا بخارهایی که از سیر برمیخیزد خاصیت ضدعفونی  دارد در ظرفی که داخل آن حبه های سیر پوست کنده و به دو قسمت بریده شده وجود دارد، اگر میوه های مخلوط را بگذارند در موقع زمستان بخوبی محفوظ می ماند. در گونی های برنج و یا گندم و یا حبوبات دیگر اگر کیسه های کوچکی که محتوای حبه های سیر است بگذارند هیچ وقت دچار حمله شپشه نخواهد شد. به جای سریش و چسب یک حباب سیر پوست بکنید و به جاهایی که می خواهید بچسبانید بمالید و با انگشتان آن را روی هم بگذارید و فشار دهید، در مدت کمی شیرهٔ سیر خشک میشود و وقت خشک شدن چسبی را به وجود می آورد که از لحاظ  استحکام مثل چسب های معمولی است. برای اینکه بلور یا شیشه ای را نیل سوراخ کنید: پنجاه گرم اسید اکسالیک (را در بیست و پنج گرم اسانس  تربانتین حل کنید و سه حبه سیر رنده شده را هشت روز در محلول بالا  بخیسانید، سپس این مخلوط را در شیشه در بسته ای حفظ کنید و گاه گاه آن را تکان بدهید و وقتی خواستید شیشه و بلوری را سوراخ کنید  قطره ای از این محلول مخلوط  را روی ان بچکانید  و با مته ای بدون فشار  آن را  در سوراخ بریزید تا اسانتر سوراخ شود. 

سیر گیاه مقدسی است

دکتر کریستن نوفلی می نویسد: سیر، این گیاه کوچک از خانواده پیازها از قرنهای اولیه در آسیا و مصر شناخته شده و اهمیت و ارزش آن بخوبی معلوم گردیده است از زمانی که قدیمی ترین و بزرگترین اهرام مصر یعنی اهرام ممفیس ساخته شده تا حالا، بیش از هفت هزار سال می گذرد؛ در آن وقت صدها هزار برده مدت بیست سال روی این اهرام کار می کردند و هر روز به آنها سیر داده شد تا قوت کارکردن پیدا کنند. مصریان قدیم، سیر را گیاه مقدسی می دانستند و به آن سوگند یاد  میکردند. در آسیا لوحه ای از گل رسی پیدا شده که تاریخ آن بسیار قدیمی است و بر آن لوحه چنین نوشته شده است: «یک گاو مادهٔ شیرده را سه روز هیچ ندهید و پس از سه روز یک قسمت سیر و دو قسمت علف به او بدهید و شیرش را بدوشید؛ شیر این گاو دوای کاملی برای دفع کرم خواهد بود.» ما اکنون میدانیم که واکینگ های شمال اروپا مزارع وسیعی از پیاز داشتند که در آن پیاز معمولی و سیر می کاشتند و آن را با خود به عنوان غذا در مسافرتها می بردند و از آن استفاده می کردند. یکی از اساطیر قدیمی شمال اروپا می گوید که سیر ارواح خبیثه را دور می کند؛ من از وقتی این افسانه را خوانده ام به خودم می گویم ارواح خبیثه چیزی جز افکار منفی یک نفر ضعیف و مسموم مثل کینه، خشم، هوس، حرص و حسادت و امثال اینها نیست. نویسندگان کتاب های طبی یونان و روم باستان عقیده داشتند که سیر هم داروست و هم کرم کش. سربازان عهد قدیم که در جنگها شرکت میکردند برای اینکه درمیدان رزم قوت و زورمندی داشته باشند، سیر می خوردند. در زمان جنگ جهانی دوم، لهستانی ها بیشتر از سایر مردم اروپا به  وسیله سربازان هیتلری اسیر شده و در بازداشتگاهها با وضع بسیار بدی زندگی می کردندعلت اینکه آنها بیش از سایر اسیران جنگی در مقابل امراض واگیر و سختیها مقاومت می کردند. این بود که مخفیانه سیر را جزء غذای خود  مصرف می کردندسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت اولسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت دومسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت سومسیر و یک دنیا خاصیت / قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد