سیزابLAVERONIOUE قسمت اول


سیزابLAVERONIOUE قسمت اول

با گیاه سیزاب بیشتر آشنا شوید!!

سیزاب را در فارسی سبزاب و لبلاب المجوسی هم میگویند. انواع تیره این گیاه را به سی و هفت نوع مختلف شمرده اند، که به طور وحشی و خودرو می روید، و شما اگر به جنگل و بیشه ها بروید و آنجا گردش کنید، انواع این گیاه را در محوطهٔ جنگلها و حاشیهٔ بیشه ها خواهید یافت. این گیاه در چمنها و زمین های بایر هم می روید. ساقه های این گیاه دراز و سخت و اغلب روی زمین خوابیده است و یا خمیده خود را نشان می دهد. برگهای آن خاکستری، بیضی شکل، و پوشیده از کرک های سفید است. اطراف برگها دندانه دار و مثل اره است و شبکه ای از گبرگها در سطح آن بچشم میخورد، گلهای آن از ماه اردیبهشت ظاهر شده و تا مردادماه دوام می آورد. رنگ گلهای آن آبی پریده رنگ است.شاخه های گلدار سیزاب را باید بچینید و دسته کنید و آن را در جایی که منبع حرارت و گرما دارد آویزان کنید تا خشک شود.برگ های سیزاب را باید در بهار بچینید و در سبدی که از آن هوا عبور می کند بریزید تا خشک شود.کمی از تاریخ سیزابپیشینیان خیلی کم سیزاب را می شناخته اند، و وقتی تاریخ را ورق میزنیم و به قرن شانزدهم میرسیم، در فرهنگ گیاهان دارویی، به نام آن برمیخوریم، که تراگوس دربارهٔ آن نوشته است: «من این گیاه را برای درمان خلط خون نسخه می دهم زیرا درمان کاملی است برای امراض ریوی و سینه.» هرمان هوفمان، طبیب دیگر آلمانی که در سالهای (۱۸۹۱ - ۱۸۱۸) می زیست، درباره این گیاه چنین می نویسد:«دمکرده این گیاه شفابخش، آثار چشمگیری در دریان تمام بیماریهای دستگاه هاضمه و اختلالات دستگاه تنفسی دارد.طریقه مصرف و استعمال سیزابسیزاب دارای اسانس معطر است. تانن، یک ماده تلخ، انگوم، موم، گلوکوزید، ماده صابونی، و بسیاری از املاح معدنی را داراست. وقتی به آئروفاژی (بلعیدن هوا و ناراحتی ناشی از آن در معده)، آسم، برونشیت، بحران کبد، سوء هاضمه، میگرن، عصبانیت و تحریک اعصاب، مبتلا شدید، این گیاه را برای درمان آن مصرف کنید. در مورد استعمال خارجی، در شفای چرب، ناراحتی لثه ها، درد گلو، باید با آن شستشو داد. همچنین، زخمها را نیز میتوانید با آن پاک کنید. درمان آئروفاژی (بلعیدن هوا در معده) بیست تا پنجاه و پنج گرم برگ و گل سیزاب را که خشک کرده اید در نیم لیترآب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و چند دقیقه بجوشد. بعد، آتش را خاموش کنید و بگذارید ده تا پانزده دقیقه دم بکشد. سپس، آن را در صافی بریزید و ضباف کنید و با عسل شیرین سازید و بیست تا سی دقیقه قبل از غذا یک فنجان از آن را بنوشید. این جوشانده را اگر چند روز مصرف کنید بکلی ناراحتی آئروفاژی را در شما برطرف خواهد کرد.درمان آسمجوشانده سیزاب را بترتیبی که در مورد درمان آئروفاژی ذکر کردیم، به همان اندازه و شرایط مصرف کنید. برای درمان آسم و آرام کردن بحران های سرفه بسیار مؤثر است.درمان برونشیت پنجاه و پنج گرم برگ و گل سیزاب را که خشک کردهاید در نیم لیتر آب سرد در ظرفی بریزید و آن ظرف را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و چند دقیقه بجوشد. بعد، آتش زیر ظرف را خاموش کنید و بگذارید دو تا پانزده دقیقه دم بکشد. سپس، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و لیم ساعت قبل از صرف غذا یک فنجان از آن را بنوشید. جوشانده سیزاب بترتیبی که طرز تهیه و مصرف آن را در بالا دادیم درمان مؤثری برای برونشیت میباشد. درمان سودا و جرب صد گرم برگ و گل خشک سیزاب را با یک لیتر آب سرد در ظرفی بریزید، و آن ظرف را روی آتش بگذارید تا بجوش آبد و پانزده دقیقه بجوشد. سپس، آتش زیر ظرف را خاموش کنید و بگذارید پانزده دقیقه به حال خود بماند و دم بکشد. وقتی این جوشانده نیم گرم و یا سرد شد، پنبه ای در آن بزنید و روی زخم سودا و جرب بمالید. مدتی به این کار ادامه دهید، سودا و یا جریب خوب خواهد شد.ادامه سیزابLAVERONIOUE قسمت  دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد