سیزابLAVERONIOUE قسمت  دوم 


سیزابLAVERONIOUE قسمت  دوم 
بحران های کبدیبیست گرم گل و برگ خشک سیزاب را با نیم لیتر آب سرد در ظرفی بریزید و آن ظرف را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و هفت دقیقه بجوشد. بعد، آن را از روی آتش بردارید و ده دقیقه بگذارید دم بکشد. دم که کشید، آن را صاف کنید و هرروز سه فنجان از آن را نیم ساعت قبل از غذا بنوشید. در مورد درمان بحرانهای کبدی بسیار مؤثر است.برای جلوگیری از خونریزی لثه هاپنجاه وپنج گرم گل و برگ سیزاب را در نیم لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا ده دقیقه بجوشد. سپس، آتش را خاموش کنید و ده دقیقه بگذارید دم بکشد. بعد، آن را صاف کنید و در یک بطری بریزید و روزی دوبار لثه های خود را با آن بشوید و با انگشتان دست خود آنها را  ماساز بدهید. مدتی که این کار را کردید، خونریزی لثه های شما برطرف شده و لثه ها محکم خواهد شدبرای درمان گلودردجوشانده برگ و گل سیزاب بترتیب و شرایطی که در مورد درمان آثاروفاژی ذکر کردیم، وقتی تهیه شود، باید تا وقتی گرم است با آن غرغره کرد.غرغره کردن جوشانده سیزاب برای گلودرد وقتی دچار گریپ، آنژین، یا ورم لوزتین شده ایم، درد را تسکین میدهد. و ما را آرام میسازد.برای درمان سوءهاضمهجوشانده گل و برگ سیزاب را بترتیبی که دستور تهیه و مصرف آن را در مورد آئروفاژی دادیم، اگر به همان مقدار و تحت همان شرایط مصرف شود، درد شکم و معده را که ناشی از سوء هاضمه است آرام میکند. .درمان سردرد و میگرنپنجاه و پنج گرم گل و برگ سیزاب را در نیم لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و ده دقیقه بجوشد بعد آتش خاموش کنید، و بگذارید ده دقیقه دم بکشد. سپس آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید، و وقتی دچار سردرد و یا میگرن شدید، هرروز سه بار نیم ساعت قبل از غذا فنجانی از آن را بنوشید. تا سردرد شما برطرف گردد.برای معالجه عصبانیت و تحریک اعصابجوشانده بیست گرم گل و برگ سیزاب را در نیم لیتر آب سرد روی آتش بگذارید ده دقیقه بجوشد. بعد، دودقیقه آن را دم کنید. بعد، صاف کنید و با عسل شیرین سازید و روزی جان از آن را بنویید. برای درمان عصبانیت های زودگذرو تحریک اعصاب نسخه ای شفا افرین است.شستشوی زخم ها با جوشانده سیزابجوشانده صد گرم برگ وگل سیزاب در یک لیتر آب سرد که ده دقیقه بجوشد،و ده دقیقه دم بکشد، و صاف شود، برای شستن زخمها و جراحات سطحی بسیار مؤثر است و خیلی زود زخمها را التیام داده و آن را معالجه میکند.باز هم از خواص سیزابلاپونی ها که ساکنین قطب شمال در اروپا هستند، چای سیزاب را مثل یک جوشانده ملی میدانند و بجای چای ما مصرف میکنند. هرروز صبح و شب  ان را در قوری دم میکنند و علاوه بر اینکه مثل چای مینوشند، صورت و چشمان خود را با آن می شویند و گاهی به تمام بدن خود میمالند و با آن حمام میگیرند، و عقیده دارند از چین و چروک پوست جلوگیری میکند. ادامه سیزابLAVERONIOUE قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد