سیستم لنفاوی را بشناسید ….


سیستم لنفاوی را بشناسید ….

سیستم لنفاوی  را بشناسید ....

 شبکه ای از عروق (شبیه عروق خونی) که در تمام بدن گسترده است و در آن مایعی به نام لنف جریان دارد. لنف حاوی چربی و پروتئین های جذب شده توسط دستگاه گوارشی و نیز گروهی از سلولهای دفاعی خون به نام لنفوسیت است. عروق لنفاوی در همهٔ بدن بجز قلب و مغز پراکنده اند. این عروق مثل وریدها دارای دریاچه بوده و در صورت انسداد در مسیرشان در اعضاء پائین تر خود ادم ایجاد میکنند. عروق لنفاوی نهایتاً با هم متحد شده و به صورت یک رگ بزرگ لنفی در نزدیکی گردن به جریان خون وارد می شوند. در مسیر عروقی لنفاوی غددی وجود دارند. بنام غدد لنفاوی که علاوه بر تصفیه و نابودی باکتری های جریان لنف نقش تولید لیمفوسیت و آنتی بادی را نیز به عهده دارند. لذا در موقع عفونت اندازهٔ این غدد بزرگتر شده و در منطقه عفونت می توان برآمدگی های مدوری رازیر پوست احساس کرد. محل تجمع اصلی این غدد، زیر بغل، در گردن و کشاله ران است.  لوزه ها و طحال معمولاً جزئی از سیستم لنفاوی محسوب میشوند.دستگاه لنفاوی(به انگلیسی: Lymphatic system) در مهره داران وجود دارد و از لوله‌های لنفاوی و گره‌های لنفی مثل طحال و لوزه‌ها تشکیل شده‌است. در انسان این دستگاه در سیستم ایمنی بدن، جذب و انتقال چربی و جذب آب میان بافتی کارکرد دارد.

رگ‌های لنفی آوران

مویرگ‌های لنفی همواره به داخل رگ‌های لنفی بزرگتر تخلیه می‌شوند. این رگ‌های لنفی، دریچه‌هایی برای اطمینان از جاری شدن یک طرفهٔ مایع لنفی به خارج از بافت‌ها و به اطراف گره‌های لنفی دارند، و از این نظر مانند سیاه رگ‌ها عمل می‌کنند. امّا مویرگ‌ها دریچه‌های بیشتر و نیز دیواره‌های نازک تری دارند. چون رگ‌های لنفی ممکن است باکتری‌ها را از محل بافت عفونی زه کشی کنند، احتمال دارد گاهی اوقات در مسیر رگ لنفی خطی از التهاب را ببینیم. این ویژگی کلینیکی اساسی است و ممکن است نشاندهندهٔ پخش عفونت باشد.

رگ‌های لنفی وابران

رگ‌هایی که آب میان بافتی را از گره‌های لنفی به جاهای دیگر حمل می‌کنند، وابران نامیده می‌شود. از آن جایی که آب میان بافتی با عبور از گرهٔ لنفی تصفیه می‌شود، دایماً استریل است. رگ‌های لنفی وابران به هم می‌پیوندند تا رگ‌های تخلیه کنندهٔ بزرگ تر که تنه‌ها نامیده می‌شوند را به وجود آورند. تنه‌ها از طرف راست قفسهٔ سینه، بازوی راست و قسمت راست گردن به یکدیگر ملحق می‌شوند و مجرای لنفاوی راست را تشکیل می‌دهند و محتویات خود را به سیاه رگ زیر ترقوهٔ راست که دقیقاً زیر ترقوه قرار دارد، تخلیّه می‌کنند.

گره‌های لنفی

گره‌های لنفی در سراسر بدن وجود دارند ولی بیشتر در زیر بغل و کشالهٔ ران جا گرفته‌اند. هم چنین شمار زیادی از گره‌های لنفی داخلی در قفسهٔ سینه و شکم وجود دارند.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد