سیستیت غیر باکتریال,یک بیماری نادر با شروع ناگهانی واکنش موضعی مثانه


سیستیت غیر باکتریال,یک بیماری نادر با شروع ناگهانی واکنش موضعی مثانه

سیستیت غیر باکتریال,یک بیماری نادر با شروع ناگهانی واکنش موضعی مثانه

 یک بیماری نادر با شروع ناگهانی واکنش موضعی مثانه است. عامل عفونی را نمی توان پیدا کرد. بیماری اغلب مردان بالغ و گاهی کودکان بخصوص پسر بچه ها را گرفتار میکند. علائم بالینی عبارتست از علایم تحریک مثانه (فوریت ادراری، تکرر ادرار، سوزش ادرار و هماتوری در انتهای ادرار)، درد سوپراپوبیک به ویژه هنگام پرشدن مثانه، گاهی urethral discharge وجود دارد که اغلب موکوئید و گاهی چرکی (ولی استریل) است. در بررسی های آزمایشگاهی لکوسیتوز، پیوری و گاهی هماتوری وجود دارد ولی اثری از باکتری نمی توان یافت.درمان بیماری اغلب خود به خود محدودشونده بوده و به ندرت منجر به جمع شدگی مثانه می شود. درمان آن شامل کلرامفنیکل یا تتراسایکلین به مدت ۴-۳ روز است که در بیش از ۷۵٪ موارد پاسخ میدهد. همچنین از تزریق استرپتومایسین داخل عضلانی به مدت ۴-۳ روز میتوان استفاده کرد. پنیسیلین و سولفانامیدها بی تأثیر هستند در بچه های بهبودی خود به خودی گزارش شده است.سیستیت عبارت است از پاسخ التهابی مثانه به ورود باکتری که با علایم بالینی دیزوری، فرکوئنسی، اورجنسی و درد سوپراپوبیک مشخص میگردد. علایم فوق برای سیستیت باکتریال اختصاصی نبوده و در عفونتهای مجرا، واژن و نیز در بیماریهای التهابی غیرعفونی مثانه دیده میشوند.پیلونفریت حاد عبارت است از التهاب سیستم ادراری فوقانی بدنبال ورود باکتری که با علایم بالینی تب، لرز و درد فلانک مشخص میگردد. درد فلانک از علایم ضروری جهت تشخیص پیلونفریت حاد بوده و بجز در موارد بیماران مبتلا به آسیبهای نخاعی و یا سالمندانی که قادر به لوکالیزه نمودن درد نیستند، در تمام موارد پیلونفریت حاد دیده میشود.پیلونفریت مزمن به تغییرات ایجاد شده در کلیه ها ثانویه به عفونتهای قدیمی اطلاق میگردد. این تغییرات شامل کاهش ضخامت پارانشیم کلیه، ایجاد اسکار منطقه ای بر روی یک ویا تعدادی از کالیسها همراه با تغییرات در نمای کالیس میباشد. باید در نظرداشت که پیلونفریت مزمن یک توصیف مورفولوژیک است که با تصویربرداری مشخص میگردد و به معنای وجود باکتری در سیستم ادراری نمیباشد.و یا پیچیده (Uncomplicated) عفونتهای سیستم ادرای بسته به وجود و یا عدم وجود عوامل مخاطره آمیز به دو دسته ساده تقسیم میشوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد