شانه منجمد یا یخ زدگی شانه چگونه بیماری است…؟؟


شانه منجمد یا یخ زدگی شانه چگونه بیماری است…؟؟

شانه منجمد یا یخ زدگی شانه چگونه بیماری است...؟؟

 

شانه منجمد(Frozen Shoulder)

شانه منجمد درگیری شایعی در مفصل گلنو - هومرال میباشد. مشخصه بارز آن وجود درد و محدودیت تمام حرکات مفصل گلنو - هومرال است.در مفصل گلنو - هومرال این افراد هیچگونه تغییرات غیرطبیعی رادیولوژیک دیده نمی شود. یکی دیگر از خصوصیات این بیماری، تمایل بیماری به بهبودی آهسته با انجام درمان صحیح می باشد. اگر چه علت دقیق این ضایعه هنوز به طول کامل مشخص نشده است امّا سفت شدن کپسول مفصلی و ایجاد چسبندگی بین چین های سینوویال را در بروز آن مسوول میدانند. شکایت اصلی بیمار، درد شدیدی در ناحیه شانه بازوی فوقانی است که به آهستگی شروع می شود. تنها یافته بالینی این بیماری محدودیت در تمام حرکات مفصل شانه است. محدوده این حرکات به حدود پتالی حد طبیعی خود تقلیل یافته اند. در موارد شدید بیماری تنها حرکات اسکاپولر شانه باعث حرکت مفصل می شوند همانطور که ذکر شد، گرافی ها در این بیماری هیچ نکته غیرطبیعی را نشان نمی دهند. علت آن معلوم نیست (یعنی حتی تروما هم علت آن نیست)، درد به آهستگی شروع می شود. تشخیص بیماری با درد و محدودیت تمام حرکات مفصل گلنو - هومرال و عدم وجود شواهد سایر بیماری ها مشخص میگردد. بیماری معمولأ در عرض ۶ تا ۱۲ ماه خود به خود قطع می شود و سپس در ابتدا درد بیمار فروکش میکند. با انجام حرکات فعال شانه، به تدریج محدودیت حرکات مفصل شانه از بین می رود با وجود حرکات فعال ممکن است درجاتی از محدودیات حرکات  به طور دایمی باقی بماند. در ابتدا، دست در یک Sling بی حرکت می شود و در طول روز برای فواصل زمانی کوتاهی برداشته می شود تا حرکات آرام شانه انجام شود. به علاوه به منظور کاهش درد  و التهاب،  از داروهای مسکن و  NSAID  استفاده می شود. پس از فروکش کردن درد، حرکات فعال برای مدت طولانی انجام میشوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد