شاه بلوط هندی داروی گیاهی اسهال و تب ….


شاه بلوط هندی داروی گیاهی اسهال و تب ….

شاه بلوط هندی داروی گیاهی اسهال و تب ....

 شاه بلوط هندی دارای ماده «تانن»، «اسکولین»، «آرژیرین» و «ساپونین» است که طبیعت به آن خاصیت بی حس کننده و ضد خونریزی بخشیده است.پوست این درخت غلظت خون غلیظ را در عروق پایین آورده و آن را بجریان عادی می اندازد. به همین علت است که داروی مؤثری از آن بر ضد یبوست ساخته اند.خاصیت دیگر پوست این درخت این است که قابض، تب بر و التیام دهنده زخم هاست. شاه بلوط هندی را برای درمان اسهال، ضعف دستگاه هاضمه، و همچنین، برای معالجه خونریزی بواسیر و واریس بکار می برند. این گیاه برای درمان ورم پروستات هم بسیار مؤثر و مفید است.درمان اسهالسی تا پنجاه گرم پوست درخت شاه بلوط هندی را که خشک کرده اید در ظرفی که یک لیتر آب سرد دارد بریزید. ظرف را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و دوازده دقیقه بجوشد. بعد، آن را از روی آتش بردارید و پنج دقیقه بگذارید دم بکشد. سپس، صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هر روز دو با سه فنجان از آن را قبل از صرف غذا بنوشید جوشانده پوست در بلوط هندی انواع قولنج را آرام کرده و قوت و نیروی روده ها را بازمیگرداند.معالجه اختلالات دستگاه هاضمهمصرف جوشانده پوست درخت شاه بلوط هندی به ترتیبی که تهیه آن را در مورد درمان اسهال شرح دادیم، به همان مقدار، تقویت کننده دستگاه هاضمه است، و اگر خدای نکرده مبتلا به هضم مشکل، ترشی معده، نفخ و هضم تنبل هستید، آن را مصرف کنید تا کلیه اختلالات دستگاه هاضمه شما را برطرف کند.معالجه انواع ورم های بدنپنجاه گرم پوست شاه بلوط هندی را در نیم لیتر آب سرد بریزید. ظرف آن را روی آتش بگذارید تابجوش آید. و جوشانده آن کمی غلیظ شود. سپس جاهایی از بدنتان که ورم کرده بمالید.حمام جوشانده غلیظ پوست درخت شاه بلوط هندی ورم و خارش دستها را برطرف کرده و شما را از این بلای زمستانی راحت می کند، دستهای خود را که ترک خورده و یا ورم کرده اند در جوشانده پوست درخت شاه بلوط هندی هر روز .چهار دفعه و هر دفعه به مدت ده دقیقه حمام دهیددرمان تبجوشانده پوست درختشاه بلوط به  ترتیبی که تهیه آن را در مورد معالجه اسهال شرح دادیم، به همان مقدار که تعیین شده، در مورد درمان گریپ و سرماخوردگی، مفید بوده و فوراً تب را ق کند خوردگی بید بوده و شورا ب را قطع میمعالجه ورم کبدوقتی ورم کبد دارید، جوشانده پویست درخت شاه بلوط هندی  را بنوشید. تا ورم ان را برطرف کند. ترتیب تهیه و مقدار مصرف جوشانده پوست درخت شاه بلوط هندی به همان مقدار و ترتیبی است که در درمان اسهال شرح دادیممعالجه بواسیر جوشانده درخت شاه بلوط هندی درد و ورم بواسیر را برطرف کرده و بکلی آن را شفا میبخشد. ترتیب تهیه و مقدار مصرف آن در این مورد بشرحی است که در معالجه اسهال ذکر نمودیم. بعلاوه، میتوانید جوشانده غلیظ پوست درخت شاه بلوط هندی را تهیه کرده و در آن حمام ته نشین بگیرید تا ورم بواسیر .شما برطرف گرددمعالجه امراض جلدیجوشانده پوست شاه بلوط هندی که ترتیب تهیه آن در مورد درمان ورم های بدن شرح داده شد، به صورت استعمال خارجی یا حمام، جرب و برافروختگی جوشهای پوست بدن را معالجه می کند.معالجه ورم پروستاتصدوبیست وپنج گرم پوست درخت شاه بلوط هندی را که خشک باشد، کوبید و در نیم لیتر الکل سفید نود درجه بریزید و بگذارید دو هفته بماند. بعد آن را صاف کنید و قبل از صرف غذا ده قطره از آن در آب بریزید و بنوشید.تنطور پوست درخت شاه بلوط هندی که به این ترتیب بدست آورده اید رفته رفته ورم پروستات را معالجه می کند، و یا حداقل از بزرگ شدن آن جلوگیری می نماید.معالجه واریستنطور الکلی پوست درخت شاه بلوط هندی که طرز تهیه آن را در مورد معالجه پروستات شرح دادیم، به همان ترتیب و همان مقدار، در معالجه واریس نتایج عالی و رضایت بخشی بدست میدهد.

میوه شاه بلوط (مغز آن) هندی به چه مصرفی میرسد؟

1- میوه شاه بلوط هندی را برای ساختن چسبب بکار می برند.۲ - عطرسازان برای نرم کردن دست خانمها از آن کرم زیبایی میسازند.۳ - قفل سازان، بخاری پاک کن ها، و نعل سازان، عادت دارند گرد میوه شاه بلوط هندی را برای پاک کردن دستهای خود بکار برند.4 - حمام شیر شاه بلوط هندی تقویت کننده و استراحت آور است.5 - در کوهستان های دورافتاده فرانسه، پیرمردان و پیرزنان در هر جیب خود چند عدد میوه شاه بلوط هندی را میگذارند تا گاه به گاه به آن دست بزنند و دستان آنها با آن تماس پیدا کند زیرا عقیده دارند که به این وسیله رماتیسم را از خود دور می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد