شایعترین مشکلات رویش دندان ها


 شایعترین مشکلات رویش دندان ها

 شایعترین مشکلات رویش دندان ها

 

باید توجه داشت رویش دندانهای شیری یک پدیده طبیعی است ولی ممکن است مشکلاتی را هم به همراه خود داشته باشد. فقط والدین باید نسبت به این مشکلات آگاه بوده و در هر مورد اقدامات مناسب را انجام دهند. شایعترین مشکلاتی که در آمدن دندانها با خود دارند، عبارتند از:

 ۱- افزایش ترشح بزاق که گاهی موجب ریزش آن از دهان کودک میگردد.

 ۲- خارش و گاهی مختصر سوزشی در ناحیه لثه که همین امر موجب ناراحتی و بی قراری کودک و کاهش اشتهای او میگردد، به همین دلیل کودک سعی می کند پیوسته دست یا اشیاء دیگری که در دست دارد وارد دهان خود نموده و گاز بزند. همین امر می تواند منجر به اسهالهای خفیف در کودک گردد. این امر به علت ورود میکروبهایی است که کودک وارد دهان خود نموده است ولی اسهالهای شدید می تواند به دلایل دیگری باشد و باید کودک را پیش طبیب برد. ترشح مداوم بزاق روی گونه و اطراف دهان کودک منجر به قرمزی صورت و اطراف دهان او گردیده گاهی موجب پوسته پوسته شدن آن ناحیه میگردد

۳- تورم و قرمزی مختصری معمولاً در ناحیه لثه اطراف دندان کودک مشاهده میشود که ممکن است. گاهی در اثر فشار غذا یا دست و ناخن کودک گاهی ممکن است روی لثه یک دندان در حال رویش متورم و برجسته شود و ظاهر یک تومور یا کیست پیدا کند که موجب نگرانی والدین میگردد. این حالت بخصوص در ناحیه دندانهای آسیای دوم شیری و آسیای اول دائمی - رنگ دندانهای شیری سفیدتر از دائمی است. بسیاری از والدین از زردی رنگ دندانهای دائمی شکایت دارند. این مسئله هم طبیعی است و مربوط آنها به رنگ زرد عاج زیر میناست؛ البته رنگ زرد شدیدی که به علت برخی بیماریها دیده می شود، مسئله دیگری است.

۵- کجی و ناصافی خفیف دندانهای دائمی تازه رویش یافته بویژه در ناحیه جلو نباید موجب نگرانی والدین گردد؛ زیرا در بسیاری از موارد این ناصافیها بتدریج صاف و مرتب میگردد؛ البته در این گونه موارد باید با دندانپزشک مشورت نمود.

6- دندانهای شیری باید در سن مناسب خود و به طور طبیعی بیفتند. هرگاهافتادن یک یا چند دندان شیری بیش از حدی که در فصول گذشته اشاره شد، به تأخیر بیفتد باید توسط یک دندانپزشک کشیده شود.

۷- والدین باید مراقب باشند، دندانهای آسیای اول دائمی که در سن حدود ۶ سالگی در می آیند، با دندانهای شیری اشتباه نگیرند. زیرا این غفلت ممکن است منجر به بروز سریع پوسیدگی در آن دندانها و گاهی از دست رفتن آنها گردد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد