شایعترین نوع تغییرات احساسی در بیماران مبتلا به ام اس


شایعترین نوع تغییرات احساسی در بیماران مبتلا به ام اس

 شایعترین نوع تغییرات احساسی در بیماران مبتلا به ام اس 

 

کنترل نوسانات خلقی

نوسانات خلقی در حقیقت شایعترین نوع تغییرات احساسی است که در افراد مبتلا به ام اس مشاهده میشود. اگرچه شیوع این نوسانات نسبت به تغییرات خلقی مشاهده شده در اختلالات دوقطبی (که قبلاً به آن شیدایی - افسردگی میگفتند) از شدت کمتری برخوردار است، ولی به هرحالی ممکن است برای خود بیماران و افراد خانوادهشان خیلی ناراحت کننده باشد. این افراد در مورد خودشان معتقدند که (همسران و فرزندانشان هم روی همین موضوع صحه می گذارند)، به طرزی غیرعادی زودرنج، کجخلق و دمدمی مزاج بوده و زود عصبانی می شوند. (به هر تقدیر، اختلال دوقطبی در مبتلایان به ام اس  شایعتر از افراد دیگر است.)

سختگیری نکردن در اموری که شکی به آنها نداریم.

این داستان کوتاه نشان میدهد، حتا افراد خوش مشرب کرد و با صدای بلند گفت: «ساکت» این فرد بسیار و شوخ هم میتوانند. کج خلق و زودرنج شوند: یکی مؤدب و کمرو خیلی از رفتار خودش متعجب و از بیماران مادر راهروی یک مغازه ای خواربارفروشی ناراحت شد و فکر کرد دیگر مثل سابق کنترلی ایستاده بود و داشت فکر میکرد کدام یک از روی احساساتشی ندارد.

حس کرد سررشته ی امور مارکهای پودر ماشین لباسشویی را انتخاب کند. از دستش دررفته. دیگران در این حالت میگویند. چون دچار عدم تمرکز و حواسپرتی بود و چند خیلی حساسی و زودرنج شدهاند و نسبت به اطراف، قدم آن طرف تر هم دو خانم داشتند. با صدای بلند واکنش بیش از حد نشان میدهند. اگر دچار افزایش با هم حرف میزدند، آخر نتوانست تصمیم بگیرد تحریک پذیری و تندمزاجی یا حملات خشم شدید. که چه کار کند. نهایتاً بر حالت نومیدانه اش غلبه حتماً به پزشکتان اطلاع دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد