شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا


شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا

شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا

    در سطح احشایی کبد قرار دارد. شامل فوندوس، تنه» انفندیبولوم، گردن، و مجرای سیستیک است. صفاق فقط قسمتی از فوندوس را میپوشاند. تنه کیسه صفرا با قسمت فوقانی دئودنوم دوم و کولون عرضی مجاورت دارد. انفندیبولوم نیز توسط رباط CholecySto duodenal به دئودنوم اول متصل است. عروق مجاری صفراوی شریان Cystic کیسه صفرا و مجاری صفراوی را (به جز انتهای کلادوک) مشروب میکند. انتهای کلدوک نیز از شریان پانکراتی کودئودنال فوقانی - خلفی، خون میگیرد. وریدها نیز یا به کبد رفته یا به پورت میریزند. اعصاب کبد و مجاری صفراوی شامل الیاف خودکار است و سه مبدأ دارند: ۱- شبکه سلیاک ۲- واگوسی چپ و راست ۳- فرنیک راست درد کیسه صفرا می تواند از راه فرنیک در شانه راست حس شود.علائم بیماری های کیسه صفرااگرچه علائم و نشانه های اختصاصی هر یک از بیماری ها نامبرده با دیگری متفاوت اند، اما به طور کلی علائمی وجود دارد که مواجهه با آنها، نشانگر وجود یک مشکل و ناهنجاری در کیسه صفرا می باشد.شایع ترین علائم و نشانه های بیماری های کیسه صفرا از قرار زیرند:- درد شدید در ناحیه شکم - دردی که به شانه راست می زند و گاهی کمر را نیز درگیر می کند. - دردی که بعد از خوردن غذا تشدید می شود، مخصوصا اگر غذایی چرب مصرف شده باشد. - دردی که تیز و کرامپی است. - دردی که با یک نفس عمیق تشدید می شود. - درد در ناحیه قفسه سینه - سوزش سر دل، سوء هاضمه و احساس زیاد شدن گاز معده - احساس پری در شکم - تهوع، استفراغ و تب - لرز - احساس درد با لمس شکم، مخصوصا در قسمت راست فوقانی شکم - زردی (پوست و چشم ها) - تغییر رنگ غیر طبیعی مدفوع (مخصوصا به رنگ روشن تر و خاکستری)برخی از مشکلات کیسه صفرا مانند سنگ های صفراوی ریز که مجرای صفراوی را مسدود نمی کنند، معمولا هیچ علامت و ناراحتی را ایجاد نمی کنند.این نوع سنگ ها معمولا هنگاه عکسبرداری با اشعه ایکس برای یک بیماری دیگر و یا انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و به طور اتفاقی تشخیص داده می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد