شایع ترین عوارض داروهای مربوط به ام اس


شایع ترین عوارض داروهای مربوط به ام اس

شایع ترین عوارض داروهای مربوط به ام اس

 

اختلالات خواب:خواب نامرتب نمی تواند آرامش بخش بوده و باعث تجدید قوا شود، بنابراین باید هرچه زودتر چارهای بیندیشید. اولین قدم در مواجهه با مشکلات خواب این است که با پزشکتان صحبت کنید.

مشکلات خواب از آن دست مسائلی است که به سادگی در یک ویزیت معمولی فراموش می شود، بنابراین آن را به لیست سؤالاتی که میخواهید از پزشکتان بپرسید، اضافه کنید، حتی اگر موضوع مورد بحث، چیز دیگری باشد. مرحلهی بعدی این است که در تعامل با دکتر تان، تمام عواملی را که باعث اختلال خوابتان می شود معلوم کنید. به عنوان مثال، هریک از موارد زیر می تواند باعث اختلال در خواب شبانه شود:

*کورتیکواستروئیدها: کورتیکو استروئیدهایی که در درمان بعضی از عودهای ناشی از این داروها، ممکن است به شما کمک کند تا کمدهایتان را مرتب و تمیز کنید، ولی نمی گذارد خوب بخوابید .

اگر کورتیکو استروئیدها مزاحم خواب شما هستند، پزشک میتواند در دوره ای که آن ها مصرف می کنید یک داروی خواب آور هم تجویز کند.

دورهای تکرر ادرار شبانه: این وضعیت که به آن ناکچوری )nocturia( میگویند، واقعا میتواند در خواب مطلوب شبانه اختلال ایجاد کند (برای مطالعه ی پس اگر فشار مثانه باعث می شود بارها از خواب بیدار شوید، مراجعه به یک اورولوژيست (urologist) مفيد است.

اسپاسم (Spasm): اسپاسمهای دردناک شبانه که به دلیل انقباضات ناگهانی در پاهایتان به وجود میآید، میتواند ناگهان شما را از خواب خوش شبانه، بیدار کند .

برای اسپاسمهای دردناک در پاها، پزشک می تواند یک داروی ض اسپاسم یا شل کننده ی عضلانی تجویز کند.

PLMs :(Periodic limb movements) (PLMs) feluluwo dos 2شامل اسپاسم و حرکات تکانهای که فقط در طول شب رخ میدهد، بیشتر در مبتلایان به ام اس  دیده می شود تا افراد عادی جامعه. این حرکات، حتی اگر از وجودشان هم بی اطلاع باشید، میتواند موجب اختلال در خوابتان گردد. (همسرتان قطعا درباره ی آنها به شما خواهد گفت) اگرچه این حرکات گاهی خیلی خفیف است - مثل خم کردن انگشت شست - گاهی نیز پزشک می تواند داروهایی همچون لیورزالی (باکلوفن)، کلونوپین (کلونازپام)، یا نورونتین (Neurontin) (گاباپنتین) برایتان تجویز کند تا تعداد دفعات PLMها کاهش یافته و علیرغم بروز آنها بتوانید راحت بخوابید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد