شایع ترین واکنشهای احساسی نسبت به استرس


شایع ترین واکنشهای احساسی نسبت به استرس

شایع ترین واکنشهای احساسی نسبت به استرس

 

آگاھی از علایم احساسی استرس اضطراب و بیقراری نه تنها بدن، بلکه ذهن انسان نیز نسبت به استرس واکنش نشان میدهد. بعضی از شایع ترین واکنشهای احساسی نسبت به استرس شامل موارد زیر است:

* دلواپسی و نگرانی در مورد خیلی از مسائل

* بی قراری و بداخلاق بودن در اکثر ساعات

* افسردگی و اندوه

* در فکر خود غوطهور بودن و درگیری فکری با خود

* بدبینی و دلتنگی

احتمال دارد پیوسته در فکر بدترین چیزهایی باشید که ممکن است برایتان رخ دهد، یا مکرر دچار کابوسهای شبانه شوید. تمام این فکر و خیال ها و تجربه ها ممکن است باعث شود که نتوانید شب خوب بخوابید، تمرکز کنید، تصمیم گیری کنید، یا از کارهایی که مشغول انجامشان هستید، لذت ببرید.

حس کردید تقریباً به صورت پایدار و بیش از چند هفته روحیه تان افسرده است، حتماً با پزشکتان مشورت کنید. افسردگی در ام اس شایع است و باید به سرعت درمان شود.

شناسایی استرس های بزرگ در زندگی

زمانی که حس می کنید افسرده بوده و در افکار خود غرق شده اید  مهم است که سعی کنید مسائل را از جنبه ی خوب، بد، یا نفرتانگیز بودنشان، برای خود فهرست بندیزمانی که حس میکنید افسرده بوده و در افکار خود غرق شدهاید، مهم است که سعی کنید. منظور این است که با فهمیدن منبع استرس های احتمالی، مشخص کنید کدام یک می توانید کاری کنید و در قبال کدام یک کاری از دستتان برنمیآید.

جهت کمک به شما برای شروع فرآیند فهرست بندی، شاید لازم باشد به مدت چند هفته برای اینکه ببینید اصلاً استرس هایتان چه چیزهایی هستند، آنها را به صورت یادداشت روزانه در یک دفترچه وارد کنید. لازم نیست همه چیز را به طور کامل در ان منعکس کنید - تنها یادداشتهای کوتاه، در مورد چیزهایی که در موقع استرس توجه تان را جلب میکند. یک دفترچه یادداشت یا تقویم جیبی برای این کار مناسب است، زیرا در موقع استرس می توانید آن را همه جا همراه خود داشته باشید.

در مباحث آتی مثال هایی از زندگی حقیقی آوردهایم که در آنها شیوه ی فهرست بندی شرایط مختلف استرس زالحاظ شده است. اگرچه این مثالها ممکن است کاملاً منطبق با وضعیت شما نباشد، با وجود این می توانید از توصیه های ما برای کنترل شرایط ویژه ی خود استفاده کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد