شخصیت عوض شدنی نیست!!


شخصیت عوض شدنی نیست!!

شخصیت عوض شدنی نیست!!

 بعضی معتقدند که اگر مثلاً دختری را برای همسری پسرشان پسندیدند که از لحاظ تربیت خانوادگی با آنها اختلاف دارد، مهم نیست.زیبایی چشمگیر و ثروت سرشار و جهیزیه خیره کننده داشته باشد که سرآمد دیگر عروسی های فامیل باشد، تربیت و دیگر مسایل اهمیت ندارد.و می گویند که او را می آوریم بین خودمان تربیتش می کنیم، جوان است و قابل تربیت. غافل از اینکه، به اصطلاح روانشناس ها، تربیت، شخصیت ظاهری را عوض می کند، هویت شخص را که نمی تواند تغییر بدهد.مثلا در اثر تربیت به وسیله آن به شیرهای وحشی و درنده می آموزند که به دستور مربی خود، روی نیمکت بروند، یا با یک جهش از میان حلقه ای بپرند، ولی نمی توانند این حیوان گوشت خوار را به یک جانور علف خوار مبدل سازند و یا، تا به حال کسی موفق نشده است به گرگ ها بیاموزد با قاشق و چنگال غذا بخورند.در ذات هر کس و در کنه خلقت او ویژگی های سرشته شده است که هرگز نمیتوان به وسیله تعلیم و تربیت و ریاضت تغییرشان داد که بقول سعدی:عاقبت گرگ زاده گرگ شودگرچه با آدمی بزرگ شودکه هم او در جای دیگر گفته است:نیاید ز وحشی که مردم شودبه سعی، اندر او، تربیت گم شودصحیح است که تعلیم و تربیت در دنیای پیشرفته کنونی اعجاز می کند، ولی نااصل را اصل نمی کند. در موفقیت زناشویی عوامل متعددی علاوه بر عامل جسمی و جنسی، تأثیر فراوان دارند. مانند ( عامل مذهبی، اقتصادی، طبقاتی، اجتماعی، تربیتی . و ... که توجه به آنها در حقیقت گذرنامه یک زندگی خوشبخت است. بی توجهی به هریک از عوامل مزبور می تواند باعث تزلزل زندگی زناشویی و بروز اختلاف و کشمکش بین زن و شوهر گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد