شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی چگونه است؟


شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی چگونه است؟

شخصیت و خصوصیات رفتاری از نظر گروه خونی چگونه است؟ 

حدود ۳۸٪ مردم جهان دارای گروه خونی O+ و ۶٪ دارای گروه خونیO- هستند. از نظر طبایع معمولاً با طبع ژنتیکی دم مطابقت دارد. مقتدر، صبور اتکا و اعتماد به نفس، شجاعت، مثبت نگری ذاتی (خوش بینی)، خود مختاری خود باوری، دارای انرژی و توانمند، امیدوار، خصوصیات رهبری، قدرت ریسک بالا، روحیه  تهاجمی، قاطع و مصمم، با انرژی، بی اعتبار پرحرف ولی سیاست مدار، حسود و رقابت جو، نافرمان، لجوج و خود محور، خجالتی نیستند و رک و صریح احساسات  درونیشان را فاش می کنند به فرصت ها چنگ میزنند.برای شروع یک پروژه یا شکار یک ایده و نظر صریح هستند. در فعالیت های سازمان یافته خوب عمل می کنند. در بعضی موارد چندان دقیق نیستند و احساسات قوی و زیاد از خود نشان میدهند اما در برخورد با دیگر گروه های خونی این بیان احساسات متغیر است. ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کنند، اما معمولاً این مخالفت پایدار نیست. کارگشایانی فنی و کمی لافزن هستند. انسان های خسیس و پول دوستی هستند به گونه ای که پول خرج کردن برایشان نوعی عذاب به شمار میرود. نوعی ظرافت ذاتی اجتماعی و پرزرق و برق هستند و میتوانند در حوادث و بحران ها سازگاری خوبی داشته باشند. جاه طلبند اما گاهی با جزئیات سرگرم می شوند. علاقمند به حفظ روابطند و خود در این زمینه تلاش می کنند. این گروه وزیران و ورزشکاران خوبی هستند. توضیح :اینکه برخی از دارندگان گروه خونی+O برخلاف معمول که قاعدتاً بایستی جثه درشتی داشته باشند این دسته ریز نقش بوده و علاوه بر دارا بودن خصوصیات اخلاقی فوق مقداری از حالات روحی سودایی را نیز با خود دارند و لذا از نظر هیکل، ریزنقش  و جثه  بر عکس محسوب می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد