شرایط مناسب جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی در منزل


شرایط مناسب جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی در منزل

شرایط مناسب جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی در منزل

 کمیت و کیفیت مواد موثر، و اثرات درمانی گیاهان دارویی مستقیما به زمان جمع آوری آن ها بستگی دارد. زمان مناسب جمع آوری، یک روز خشک و زمانی است که گیاه رسیده وحداکثر میزان مواد موثر در آن ایجاد شده باشد. در این شرایط پس از جمع آوری، باید به تندی آن ها را خشک نمود.گیاهان خشک را باید دور از نور نگه داشت تا از اکسید شدن مواد آن و تبخیر شدن  اسانس آنها جلوگیری شود.هم چنین برای جلوگیری از کپک زدن باید در جای هوادار، خشک و گرم به خشک کردن آنها پرداخت. خشک کردن گیاهان در زیر هودهای فن دار و اطاقهای آفتابگیر و دارای در باز کاملاً مناسب است. خشک کردن گیاهان در مقدار زیاد میتواند در یک باغچه یا زمینی که رطوبت نداشته باشد با کمک یک فن دارای قدرت کم صورت گیرد.برای خشک کردن گیاهان هیچ گاه نباید از محیط گاراژ و نظایر آن استفاده نمود؛چون بوی بنزین و دود، آن ها را خراب می کند. در شرایط مناسب ذکر شده، گیاهان می توانند حداکثر به مدت یک هفته خشک شوند. مدت بیش از این باعث کاهش بوی گیاهان و کم رنگ شدن آنها می شود. درجه حرارت مناسب اطاق برای خشک کردن گیاهان بین ۲۰ تا ۳۲ درجه ی سانتیگراد میباشد. برای نگهداری گیاهان خشک شده باید از ظروف شیشه ای رنگی با چینی دردار استفاده کرد. ظروف باید تمیز و خشک باشند و در آنها محکم باشد تا از کپک زدن آنها جلوگیری شود. در صورتی که ظروف شیشه ای رنگی نباشند، بهتر است آنها را در کمدهای تاریک قرار داد. تاریخ خشک کردن گیاهان را باید با برچسب رویظرف نگهداری آنها یادداشت نمود؛ چون گیاهان خشک شده در شرایط مناسب بین ۱۲ تا ۱۸ ماه قابل مصرف هستند.

گلها

بعد از طلوع آفتاب وقتی که شبنم ها تبخیر می شوند جمع آوری می شوند؛ چون که شبنم باعث افزایش رطوبت و پوسیدگی می شود، بهترین زمان برای اکثر گل ها هنگامی است که کاملاً باز می شوند. البته استثناء نیز وجود دارد؛ برای مثال در مواردی باید گلها قبل از باز شدن کامل جمع آوری شوند، مانند گل های پیرتر که خاصیت حشره کشی دارند و باید زود جمع آوری شوند. گلبرگها چون به سرعت خراب می شوند باید آنها را در یک سطح مانند سینی خشک نمود.در مورد گل های ریز و کوچک مانند اسطو خودوس (لاو اندار) مانند دانه ها عمل می کنیم؛ به اینگونه که قبل از ریختن گلها، از حدود ۲۰ سانتیمتر سرشاخه  گلدار را جدا نموده و آن را به طرف پایین آویزان می کنیم. در خشک کردن گیاهان باید دقت نمود که کلیه حشرات یاا ناخالصی ها را جدا کنیم و گلها را روی کاغذ خشک کن یا روزنامه خشک کنیم. گل های خشک شده را باید در ظروف دربسته و چه بهتر که رنگی، بریزیم تا رطوبت، هوا و نور به آن آسیب نرساند. گلهایی را که دارای نهج (قسمت وسط) بزرگ می باشند باید بعد از جدا نمودن گل برگها، قسمت وسط را دور بیندازیم.

قسمت هوایی و برگها

برگ های بزرگ مانند بابا آدم (بوردوک) را میتوان چید و طور جداگانه خشک نمود؛ اما در برگهای کوچک مانند نعنا و باد رنجبویه، باید برگ را با ساقه خشک نمودبرگهای خزان شونده (برگ ریز) را درست قبل از گل دادن باید چید و برگ گیاهان همیشه سبز مانند رزماری (اکلیل کوهی) را میتوان در تمام طول سال چید. درصورتی که کل قسمت هوایی مورد نیاز باشد، باید در نیمه  گلدهی جمع آوری شوندتا در این زمان دارای ساقه، برگ، گل و دانه باشد.برای خشک کردن میتوان ۸ تا ۱۲ دسته ساقه ی برگ دار را با هم بسته و به سمت پایین آویزان نمود؛ سپس وقتی کاملاً خشک شد و حالت شکنندگی پیدا کرد، آنها را از ساقه جدا کرد. در صورتی که کلیه ی قسمت هوایی منظور باشد همه را با هم خرد کرده و در یک شیشه در دار و بهتر آن که رنگی باشد بریزیم.

پوست

در فصل پاییز و قبل از این که صمغ ها و شیرابه ها آسیبی به پوست برسانند،پوست ها جمع آوری می شوند. هیچگاه نباید به طور کامل پوست گیاهان را کند؛ مگر این که بخواهیم کل گیاه را به صورت تنتور دارویی استفاده کنیم. پوست را نباید با آب شست بلکه برای زدودن آلودگی های خارجی، حشرات و یا قارچهای پوست، باید این گونه مواد را از روی آنها تمیز کرد؛ سپس آنها را به قطعات کوچک ، ۲ تا ۳ سانتیمتری تقسیم نمود و بر روی یک سطح مانند سینی خشک کرد.

میوه ها

بهترین زمان جمع اوری میوه ها پس از رسیدن کامل و قبل از نرم شدن انها است. در غیر این صورت ضمن خشک شدن اثرات خود را از دست میدهند. میوه ها را باید دریک سطح قرار داد و پیوسته آنها را پشت و رو کرد تا از کپک زدگی آنها جلوگیری شود. در صورتی که میوه ها کیک داشته باشند باید آنها را دور ریخت.

ریشه ها

ریشه ها اکثراً در فصل پاییز و زمانی که قسمت هوایی گیاه در حال خشک شدن است جمع آوری می شوند. در بعضی گیاهان مانند گل قاصدک ریشه ی گیاه را باید در بهار جمع اوری نمودوبرای خشک کردن ریشه ها ابتدا باید آنها را شست تا گرد و خاک و گل آنها تمیز شود در صورت لزوم پوست آنها را جدا نمود  ودر صورت درشت بودن انها را به قطعات  و قسمت های کوچک تری تقسیم کرد البته این عمل بهتر است تا ریشه تازه و نرم است انجام شود چون ریشه های خشک بسیار سخت شده و خرد کردن آنها مشکل است 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد