شرایط واکسینه شدن بیماران مبتلا به ام اس


شرایط  واکسینه شدن بیماران مبتلا به ام اس

شرایط واکسینه شدن بیماران مبتلا به ام اس

 

در صورتی که هرکدام از داروهای تجویزیتان احتیاج به نگهداری در یخچال دارد، کیسه یخ کافی همراه خود داشته باشید که تا رسیدن به مقصد مطمئن باشید از داروها محافظت می شود (و از قبل بررسی کنید حتما در مقصدی که میخواهید بروید یخچال موجود باشد). و فراموش نکنید جعبه ای ایمن جهت نگهداری از سوزنهای استفاده شده با خود بردارید.

واکسینه شوید .

مسافرت به خارج از کشور اغلب مستلزم دریافت یک یا چند نوع از واکسن است. مگر آنکه در حال حاضر دچار یک عود شدید باشید (که در این صورت باید از شروع عود چهار الی شش هفته بگذرد و سپس واکسینه شوید). اگر در حال حاضر مشغول مصرف هریک از داروهای ضعیف کننده ی ایمنی همچون نوانترون (میتوکسانترون)، ایموران (آزاتیوپرین)، سایتو کسان (سیکلوفسفامید)، یا متوترکسات هستید، لازم است از دریافت واکسنهای زنده ی ضعیف شده ای مثل آبله مرغان یا واکسنهای بیماریها خواهید بود. همه ی متخصصان ام اسی اجماع نظر دارند که طب پیشگیری و واکسنهایی که بالقوه نجاتدهندهی زندگی است، نباید به خاطر بیماری ام اس نادیده گرفته شود.

دنبال ماجراجویی باشید

مهمترین چیزی که باید به خاطر سپرد، این است که شما مثل هر فرد دیگری می توانید تفریح کنید. قدری وقت بگذارید و در اینترنت به دنبال گزینه های قابل دسترسی بگردید - سفرهای سیاحتی به افریقا، تورهایی به اروپا، چتربازی، غواصی، سفرهایی برای اسکی در کوهستان - و هرچیزی که مطابق سلیقه تان است. تا در مورد چیزی بررسی دقیق انجام ندادهاید، از پیش فرض را بر این نگذارید که نمی توانید انجامش دهید. از پی بردن به اینکه مبتلایان به ام اس قادر به انجام چه کارهایی هستند، شگفتزده خواهید شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد