شربت فواکه ضددردقاعدگی


شربت فواکه ضددردقاعدگی

شربت فواکه ضددردقاعدگی

عرقیات: شوید۶شیشه، نعناع۱شیشه.آبمیوه ها: آب داخل نارگیل۷۵۰گرم،سیب ۵۰۰گرم، انگورسیاه ۵۰۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قـاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهـداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان تا بیشتر میل کنید.

شربت فواکه تقویت کبدگرم

عرقیات: کاسنی، بید،شاهتره، بیدمشک،گشنیز،گل ختمی، نیلوفر یا بنفشه از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: انار، پرتقال،گریپ فوروت، انگورگس مزه،شاهتوت، توت سیاه، تمشک از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه تقویت کبدسرد

عرقیات: رازیانه،کرفس،کاسنی، نعناع،کاکوتی، بادرنجبویه،شنبلیله از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: به،گلابی،سیب، انگور، انار، آناناس، آب داخل نارگیل از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدکهیر

کبـدرا ازصـفرای غیرطبیعی پاک کرده وخون را تصـفیه و اسـهال صـفراوی را نافع است. برای بیماری بهجت بسـیار مفیـدبوده و آفت دهان را آرام می سازد.عرقیات: کاسنی،شاهتره، بیدمشک، بید،گشنیز، نیلوفر،گل ختمی از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: سیب،گریپ فوروت، هندوانه،کیوی پوست گرفته، تمشک، آناناس، لیموشیرین،طباشیر از هرکدام ۲۵۰گرم.  طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوریزعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدکیست تخمدان

ترشحات مهبل را پاک کرده،خفقان رحم را نافع و دردهای پریود راکاهش داده و دوره های قاعدگی را تنظیم میکند.عرقیات: شوید، زنیان،گزنه،کلپوره، زیره،سداب،کرفس یاگل گاوزبان از هرکدام ی کشیشه.آبمیوهها: ترنج، انگور،سیب، به، توت سیاه، انارشیرین، پرتقال ا ز هرکدام ۲۵۰گرم. طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدکولیت

برای اسـهال کودکـان و بزرگسالان نـافع و آب از دست رفته میان بـافتی را در اسـهالهای سـخت ماننـدوبـا و التـورجـبران کرده و میکروب اسها ل را می کشدعرقیات: مورد، پنیرک یا انجبار،شوید،چای مکه،گلنار، بادرنجبویه، همیشه بهار یا زیره سبز از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: به،سیب،گلابی سیبری(شکری)، انار،کنار نارس،خرمالویکم رسیده از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد