شربت گلابی و این همه خاصیت


شربت گلابی و این همه خاصیت

شربت گلابی و این همه خاصیت

شربت گلابی

۳کیلو گلابی های کال و نارسیده که هنوز ترشی خود راحفظ کرده با ۳ برابر وزن خودش آب بجوشانیدتا نیمی از آن بخارشود. ازصافی بگذرانیـد. نیم کیلوعسل کف گرفته خوب و مطمئن اضافه کنیـدو آنقـدر روی شـعله ملایم بجوشانیـدتا به قوام آمـده و غلیظ شود.خواص آن مانندشربت میبه است. روزانه ۳ بار و هربارچندقاشق غذاخوری آن را باکمیآب میل کنید.

شراب گل محمدی

اثر مسهلی دارد و معده را به خوبی پاکسازی می کندو مواد رطوبی را بیرون می ریزدگل محمدی بدون کاسبرگ۱ /۵کیلو. گلاب ۷شیشه، آب معدنی۷شیشه. گـل محمـدیرا باگلاب و آب معـدنی آنقـدر روی شـعله ملایم بجوشانیـدکه یک سوم آن بخارشودسـپس صاف کنیـدو آب بدست آمده را با ۱ /۵کیلو گل محمـدی بدون کاسبرگ و ۲ /۵ بطری گلاب و آب معـدنی مخلوط بجوشانیدتا ۲ /۵ بطری بخار شود و بـار دیگر ۱ /۵ کیلو گل محمـدی را با ۲ /۵کیلو آب معـدنی و گلاب بجوشانیدتا یک سوم آن بماند.یک اسـتکان عسـل اضافه کرده و ۵۰گرم ترنجبین را در یک کیسه نخی کرده در آن بیاندازیدو پس ازچنددقیقه جوشیدناز آتش برگیرید. با توجه به اثر مسـهلی آن به مقدار نیاز و ایجاد اسهالی که روزانه حدود ۵ الی۶ بارشـکم کارکنداز آن استفاده کنید.چون اثر مسهلی در افراد مختلف متفاوت است از یک قاشق غذاخوری شروع کنیدو درصورت نیاز بر آن بیافزاییدتا نتیجه مطلوب بدست آید.

شربت فواکه لاغری

علاوه برلاغری مواد معدنی و ویتامینه بدن را تقویت کرده و تیروئیدرا به اصلاح می آورد.عرقیات:زنیان، زیره سیاه،کلپوره، برگ زیتون، بومادران، مرزنجوش، برگ گردو از هرکدام یک شیشه.آبمیوهها: گریپ فروت، نارنگی، پرتقال می خوش، انار،کیوی، آناناس، از هرکدام ۲۵۰گرم و لیموترش یک استکان.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدمیگرن(سردرد)

عرقیات: گل گاوزبان، زیره،کاکوتی،کاسنی،گشنیز، پونه، نعناع از هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: سیب، انار، پرتقال شیرین،گلابی، آب داخل نارگیل، آناناس، به از هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدمیگرن(سردرد)دیگر:

عرقیات: نعناع، پونه، مرزه،کاکوتی،گل گاوزبان،گلاب، بیدمشک هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: سیب، انگور،کنار، ازگیل، پرتقال شیرین، انبه، آناناس هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه:آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

شربت فواکه ضدمیگرن(سردرد)دیگر:

عرقیات: مرزنجوش، بابونه، بنفشه،گشنیز، زنیان، مرزه،کاسنی هرکدام یک شیشه.آبمیوه ها: کنار، انبه،سیب، میوه کبر (بدون هسته)، آناناس، انگور، انار یا پرتقال هرکدام ۲۵۰گرم.طرز تهیه: آبمیوه ها و عرقیات را ۱۰ دقیقه روی شعله ملایم بجوشانید،سپس مقداری عسل و یاشکر و یا قندبه اندازه ای که شیرین شود وارد کرده و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانید. نصف قاشق چای خوری زعفران سائیـده اضافه و ۱۰ دقیقه دیگر بجوشانیـد. در یخچال نگهداری کنید. روزانه بین۱ تا ۳ استکان میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد