شرکت فعالانه در درمان خود در بیماری سرطان 


شرکت فعالانه در درمان خود در بیماری سرطان 

شرکت فعالانه در درمان خود در بیماری سرطان 

 این بدن شما و بیماری شماست. هیچ گاه توان خود، به خصوصی نیروی مورد نیاز برای درمان خود را از دست ندهید. میتوانید از پزشکان، متخصصان و طبیعت درمانگرها راهنمایی بخواهید، ولی در نهایت، خود شما برای درمان تصمیم میگیرید. حفظ اراده اختیار باعث حفظ اعتماد به نفس و انگیزه هم می شود.میتوانید بخش فعال تری از فرآیند درمان را خود بر عهده بگیرید. نخست، از پزشک و متخصص سؤالات زیادی بپرسید؛ دانستن همه چیز حق شماست. هرچه بیشتر بدانید کنترل بیشتری بر سرنوشت خود و نتیجه کار خواهید داشت. هیچ گاه کورکورانه وارد فرآیند درمان و التیام نشوید.همه نوع اطلاعات در مورد نوع سرطانتان و مؤثرترین اشکال درمان آن کسب کنید. مقالات، گزارش های تحقیقاتی و اطلاعات لازم را از مسئول درمان خود دریافت کنید. سؤالاتی برای کسب دانش بیشتر در مورد بیماری تان بپرسید. این حق شماست که نتایج آزمایشها را بدانید، و نیز حق شماست که جزو یک درصد افرادی باشید که از هر نوع رویکرد درمانی و عوارض جانبی آن آگاهی کامل داشته باشید.اگر تصمیم آگاهانه به انجام درمان با روش های پزشکی معمول گرفتید، منافع همراه کردن درمان های طبیعی با آن را فراموش نکنید. برنامه ای برای مصرف ویتامینها، انجام روش های تجسم ذهنی خلاق، مراقبه و یوگا تنظیم کنید و مدت زیادی وقت آزاد را به خود اختصاص دهید. هیچگاه خود را دست کم نگیرید - وقت آن است که زیبایی های زندگی خود را دوباره کشف کرده و از آن لذت ببرید.هر روز ارزشمند است؛ نگذارید لحظه ها بدون احساس زیبایی در هر نفس حیات بخش، بر شما بگذرند. شرکت کردن در سرنوشت خود و بر عهده گرفتن بخش فعالی از فرایند درمانی، احساس فوق العاده به شما میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد